Wiemy, kto chce projektować i budować S7 od Miechowa do Szczepanowic

Wiemy, kto chce projektować i budować S7 od Miechowa do Szczepanowic

29.07.2020
Czas czytania ok. 5 minut

Oferty w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) złożyło 12 wykonawców. W najtańszej ofercie realizacja zadania została wyceniona na 162 440 189,84 zł, a w najdroższej na 286 715 894,28 zł. Rozpoczyna się sprawdzanie złożonych dokumentów.

Najniższą ofertę na kwotę 162 440 189,84 zł złożyło konsorcjum Fabe Polska Sp. z o.o.(partner), "SP" Sine Midas Stroy Sp. z o.o.(partner). Kosztorys inwestorski: 261 201 847,24 zł.

Pozostałe oferty:

172 069 881,56 zł Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o.(lider), Duna Aszfalt (partner)

199 703 058,00 zł Konsorcjum: Warbud S.A. (pełnomocnik), Eurovia S.A. (partner), Spec-Bruk Sp. z o.o. Sp. k. (partner)

179 374 501,46 zł Budimex S.A.

220 438 357,32 zł Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Budownictwo Drogowe "Budar" Sp. z o.o.

246 000 000,00 zł Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

204 897 329,99 zł Mota-Engil Central Europe S.A.

229 536 706,49 zł Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider), Acciona Construccion (partner)

198 717 096,45 zł Strabag Sp. z o.o.

174 653 074,94 zł Konsorcjum: Mirbud S.A. (lider), Kobylarnia S.A. (partner)

269 279 074,02 zł Konsorcjum: Metrostav Polska S.A. (lider), Metrostav a.s. (partner)

286 715 894,28 zł China State Construction Engineering Corp Ltd.

Zakres prac

Wykonawca wyłoniony w przetargu ma zaprojektować wybudować dwujezdniową drogę ekspresową S7 o długości ok. 5,33 km, przebiegającą od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła), a także uzyskać wymagane prawem opinie, uzgodnienia i inne niezbędne decyzje

W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Ponadto przebudowane zostaną istniejące drogi kolidujące z S7, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7. W ciągu drogi ekspresowej powstanie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Wybudowane zostaną zabezpieczenia akustyczne.

Cztery przepusty wraz z ogrodzeniami ochronno - naprowadzającymi umożliwią swobodne przemieszczanie się zwierząt. Zainstalowane zostaną także ekrany przeciwolśnieniowe. Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej, kolidujące z inwestycją, w tym m.in.: urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, gazowe, urządzenia melioracyjne i kolejowe. Po zakończeniu robót wykonana będzie pełna rekultywacja terenów zajętych przez plac budowy, zaplecza techniczne i socjalne oraz drogi tymczasowe wykonane na potrzeby budowy.

Termin realizacji

Wszyscy uczestniczący w przetargu wykonawcy zadeklarowali, że zadanie zrealizują w ciągu 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe będą wliczane.

Kalendarium

29 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie prac dokumentacyjnych: STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej

17 sierpnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję środowiskową (DŚU)

12 listopada 2019 r. - uzyskanie DŚU

16 grudnia 2019 r. - postanowienie RDOŚ o nadaniu decyzji DŚU rygoru natychmiastowej wykonalności

29 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę

Odcinek S7 Miechów - Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

  • Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km
  • Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km
  • Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km
  • Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km

16 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów o długości 18,7 km. 27 lipca 2020 r. rozpoczęły się pierwsze prace w terenie. W pierwszej kolejności wyburzone zostaną budynki, które już zostały wykupione i opuszczone przez dawnych mieszkańców. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Na ponad 13-kilometrowym odcinku S7 Szczepanowice - Widoma roboty rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi obecnie 60% w zakresie robót mostowych i ponad 50% w ramach robót drogowych. W 70% wykonane są wykopy, w 60% nasyp drogowy. Na trasie głównej roboty bitumiczne zrealizowane są w ok. 20%. W obrębie budowanego węzła Szczepanowice powstaje budynek Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej.

20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. realizację 18,3 km odcinka S7 od węzła Widoma z włączeniem do istniejącego węzła Kraków Nowa Huta. Odcinek ten w granicach miasta Krakowa będzie miał dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej. Powstanie też cztery węzły, w tym węzeł Mistrzejowice, do którego włączona zostanie S52 Północna Obwodnica Krakowa. 27 lipca 2020 r. przekazaliśmy wykonawcy plac budowy.

Po ukończeniu budowy S7 w województwie małopolskim kierowcy będą mogli w komfortowych warunkach przemieszczać się pomiędzy dawną stolicą Polski - Krakowem, i obecną - Warszawą. Poprawi się bezpieczeństwo, komfort jazdy i skróci czas przejazdu do niewiele ponad 2,5 godziny. Jest to bardzo istotne także dla ruchu międzynarodowego, ponieważ ta droga ekspresowa jest częścią międzynarodowego ciągu E-77, przebiegającego od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne.

GDDKiA

Wyświetlenia: 150

Otwarto oferty na opracowanie dokumentacji obwodnicy Legnicy

7.08.2020

Offenbach znów wybiera elektryczne Solarisy

16.07.2020

Robert Erni nowym CFO Dachser

25.06.2020

Zdrowie publiczne, gospodarka i polityka - te obszary najbardziej ucierpią na koronawirusie

10.07.2020

Solaris dostarczy elektryczny autobus szkolny

29.06.2020

Z PEKAES bezpiecznie i na czas!

25.06.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Boris Winkelmann nowym prezesem zarządu i dyrektorem generalnym GeoPost / DPDgroup

14.07.2020

Nie wszyscy pracownicy ryzykownych branż mają zapewnione środki ochrony przed COVID-19

15.07.2020

Nowe rozmiary MICHELIN CrossClimate+ na rynku

25.06.2020

Malbork kupuje od Solarisa pierwsze autobusy elektryczne

16.07.2020

FPP i CALPE: Gospodarka została odmrożona w 80%

14.07.2020

Zmiany w numeracji dróg krajowych

6.08.2020