Ogłosiliśmy przetarg na trzeci etap robót na węźle drogowym Szczecin Kijewo

Ogłosiliśmy przetarg na trzeci etap robót na węźle drogowym Szczecin Kijewo

30.07.2020
Czas czytania ok. 2 minut

Wystartowało postępowanie przetargowe na dokończenie pozostałych robót na węźle drogowym Szczecin Kijewo. Jest to trzeci etap przebudowy węzła po poprzednim wykonawcy. Roboty przy pierwszych dwóch etapach są już prowadzone przez nowych wykonawców. Ogłoszony przetarg obejmie przede wszystkim wykonanie nowego wiaduktu węzła na jezdni DK10 w stronę Stargardu, przebudowę jezdni autostrady A6 oraz pozostałych do wykonania łącznic i jezdni zbiorczo-rozporowadzająych w ciągu autostrady A6. Na dokończenie tych robót nowy wykonawca będzie miał od 13 do 15 miesięcy (skrócenie terminu realizacji to jedno z kryteriów przetargu).

Etapy przebudowy

Poprzedni wykonawca inwestycji zrealizował zaledwie około 20% robót na inwestycji. Dokończenie prac zostało podzielone na trzy etapy. Roboty dla etapu pierwszego – dokończenia wiaduktu DK10 dla jezdni w stronę Szczecina i drugiego - jezdni DK10 w stronę Szczecina wraz z łącznicami Stargard-Świnoujście i Świnoujście-Szczecin - trwają już od czerwca tego roku. Wykonanie tych prac ma umożliwić, na koniec tego roku, przeniesienie ruchu na nowy wiadukt i jezdnię DK10 w stronę Szczecina. Umożliwi to również rozpoczęcie prac dla trzeciego etapu, który obejmuję pozostałe roboty do wykonania na węźle.

Węzeł po nowemu

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący miasto Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70-80.

Po przebudowie węzeł będzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi będzie miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, ale również na jezdnie zbiorczo-rozprowadzające, dzięki którym poprawi się płynność przejazdu przez węzeł. Nawierzchnia autostrady w rejonie węzła zmieni się na nową, bitumiczną – w miejsce starej i zniszczonej nawierzchni betonowej. Nowe łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie powstanie nowy, większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA

Wyświetlenia: 149

Wysoki poziom wynajęcia realizowanych projektów w Warszawie

8.07.2020

Aplikacja EQ Ready z nowymi funkcjami, które pomogą podjąć decyzję o wyborze auta

7.08.2020

BM Reflex: Podwyżki cen benzyn i gazu, diesel bez zmian

6.07.2020

Opłaty za autostrady

8.07.2020

Hellmann Worldwide Logistics przewozi 3 miliony masek do Berlina na zamówienie rządu niemieckiego

18.06.2020

Prosta logistyka: Dostawy firmy Schleich neutralne węglowo dzięki Net Zero Carbon

9.07.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Po ponad 100 dniach znów latamy z Bydgoszczy

2.07.2020

Internetowe zakupy Polaków w czasie pandemii Covid-19

24.07.2020

Przedsiębiorcy apelują do kandydatów na Prezydenta

2.07.2020

Jaki wpływ miała epidemia na stan warszawskich inwestycji?

14.07.2020

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka S1

3.08.2020

Dachser Polska z nową krajową siedzibą w Strykowie k. Łodzi

22.06.2020