Wybraliśmy wykonawcę przebudowy DK1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

Wybraliśmy wykonawcę przebudowy DK1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

30.07.2020
Czas czytania ok. 4 minut

Coraz bliżej do podpisania umowy na budowę kolejnego, prawie 7-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1.

Jako najkorzystniejszą, z dziesięciu złożonych, wybrano ofertę firmy BUDIMEX o wartości 282 122 728,56 zł. Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości.

Wybór ofert był możliwy, po ogłoszeniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)” zostały wniesione dwa odwołania. Konsorcjum Firm: BITUM, NOWAK-MOSTY, OLS, HUCZ, P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, zostało wykluczone z postępowania, ponieważ nie wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Od tej decyzji Konsorcjum się odwołało. Krajowa Izba Odwoławcza je oddaliła, potwierdzając tym samym prawidłowość działania Zamawiającego w zakresie wykluczenia Konsorcjum. Drugie odwołanie zostało wycofane przez firmę, która je złożyła.

Projekt i budowa

Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektuje i przebuduje istniejący odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w sierpniu bieżącego roku.

Termin realizacji

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem.

Wytrzyma nacisk 11,5 t/oś

Wykonawca w ramach inwestycji będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,950 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Ekspresowe połączenie w województwie śląskim

Projektowana droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko - Podwarpie o długości ok. 9,5 km, budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (umowę podpisaliśmy 10 października 2019 r.), wybudowanie po nowym śladzie 40 kilometrów drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. 14 maja br. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic, 19 lipca br. wybraliśmy wykonawcę budowy odcinka od Dankowic do Bielska-Białej. Rozstrzygnięcie dla środkowego odcinka biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia już wkrótce.

Kalendarium

16 grudnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu

17 marca 2020 r. - otwarcie ofert

sierpień 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj”

O tej inwestycji dowiesz się wcześniej z naszych wcześniejszych komunikatów:

GDDKiA

Wyświetlenia: 149

CEVA Logistics przyspiesza cyfryzację i uruchamia platformę all-in-one - myCEVA

28.07.2020

CEVA Logistics i Miele przedłużają współpracę na kolejne dwa lata

2.07.2020

Toruńska firma Hydro-tor rozwija się we współpracy z Parker Hannifin - międzynarodowym liderem technologicznym

15.07.2020

Opony rolnicze – czyli jak zwiększyć efektywność pracy

31.07.2020

Zaawansowanie prac na mostowym odcinku S2 Południowej Obwodnicy Warszawy

4.08.2020

Wakacyjna podróż samochodem według Trucking Girl

10.07.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Dachser obsłuży przesyłki B2C w 22 krajach Europy

2.07.2020

4GW mocy mniej w wyniku awarii w polskich elektrowniach

5.08.2020

Dachser strategicznym partnerem logistycznym Euro Craft

8.07.2020

Kup opony i otrzymaj zwrot cash back

7.08.2020

Wysoki poziom wynajęcia realizowanych projektów w Warszawie

8.07.2020

PLOH rozwija się w Ożarowie Mazowieckim

13.07.2020