Ruszył przetarg na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51

Ruszył przetarg na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51

31.07.2020
Czas czytania ok. 2 minut

Dziś skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na budowę obwodnicy miejscowości Smolajny w ciągu drogi krajowej nr 51. Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w grudniu 2020 roku.

Zakres zadania

Inwestycja będzie polegać na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie, o łącznej długości 1,76 km. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2023.

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości. Dzięki temu nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Smolajnach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa parametrów drogi krajowej, co pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku objętym tą inwestycją. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Smolajn to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic, przygotowanego na lata 2020-2030. W ramach tego Programu, oprócz obwodnicy Smolajn, powstaną do 2030 roku obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

GDDKiA

Wyświetlenia: 150

Covid-19 wpłynął na wyniki leasingu

29.07.2020

Dachser strategicznym partnerem logistycznym Euro Craft

8.07.2020

S17. Dwiema jezdniami od Kołbieli do węzła Lubelska, ale z ograniczeniem prędkości

17.07.2020

Dachser obsłuży przesyłki B2C w 22 krajach Europy

2.07.2020

13 firm zainteresowanych zaprojektowaniem obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78

22.07.2020

Offenbach znów wybiera elektryczne Solarisy

16.07.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Ważne wsparcie dla branży olejowej

24.07.2020

BM Reflex: Decyzja OPEC+ zdyskontowana w cenach ropy. Na stacjach kolejne podwyżki

12.06.2020

4GW mocy mniej w wyniku awarii w polskich elektrowniach

5.08.2020

Jak Polska przygotowuje się na zmiany klimatu?

1.07.2020

Nowe szkolenie Schaeffler dla serwisów Q-Service Truck

8.07.2020

BM Reflex: Podwyżki cen benzyn i gazu, diesel bez zmian

6.07.2020