Stanowisko GDDKiA ws. opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4

Stanowisko GDDKiA ws. opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4

1.08.2020
Czas czytania ok. 2 minut

Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, zamierza od 1 października 2020 r. podnieść stawki opłat za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. W ocenie GDDKiA wzrost stawek opłat jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy.

Okoliczności podwyżki do rozważenia

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z Umowy Koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami umowy koncesyjnej. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji Stalexportu w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. W stanowisku przesłanym do Stalexportu wskazujemy m.in. błędne założenia dotyczące przygotowanej i przedstawionej przez Stalexport Autostrada Małopolska prognozy ruchu.

Autostrady zarządzane przez GDDKiA bez podwyżek od lat

Patrząc przez pryzmat planowanego wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez Stalexport Autostrada Małopolska, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA, ustalone są Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Z autostrady na drogi lokalne

Planowana zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym.

GDDKiA zwraca uwagę, że już teraz część dróg określonych w załączniku do umowy koncesyjnej jest w sposób bardzo istotny obciążona ruchem i posiada znikome rezerwy przepustowości. Zaproponowany wzrost stawek opłat przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia ruchu na tych drogach, co może istotnie negatywnie wpłynąć na możliwości obsługi przez nie ruchu lokalnego.

Pandemia a autostradowa podwyżka Stalexportu

Zdaniem GDDKiA, Koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. W okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje zgoła odmienne działania obniżając stawki opłat. GDDKiA zwraca uwagę, że wprowadzenie wnioskowanej przez koncesjonariusza podwyżki nie znajduje uzasadnienia w obecnej sytuacji.

GDDKiA

Wyświetlenia: 443

Sieć produkcyjna Mercedes-Benz przełącza się na prąd: sześć nowych modeli Mercedes-EQ do 2022 r

15.12.2020

Circle K EXTRA zmienia się dla swoich klientów

9.12.2020

„Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”

23.11.2020

DACHSER organizuje logistykę szczepionek w Berlinie

11.01.2021

Najbardziej wytrzymały asfalt z LOTOSU na jednej z głównych arterii dojazdowych do Trójmiasta

11.12.2020

Inter Cars i ExxonMobil rozszerzają współpracę

25.11.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Dwa nowe MOP-y w Dolnośląskiem

30.11.2020

Niemal 140 km autostrad w realizacji, kolejne 114 km w przetargu

12.01.2021

Jak menedżerowie motywują swoich pracowników w erze pracy online?

7.01.2021

BM Reflex: Taniej nie będzie

11.01.2021

LOTOS Petrobaltic przebadał dno pod morską farmę wiatrową

15.12.2020

Rozpoczęło się drążenie tunelu na S3 w Sudetach

6.12.2020