Stanowisko GDDKiA ws. opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4

Stanowisko GDDKiA ws. opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4

1.08.2020
Czas czytania ok. 2 minut

Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, zamierza od 1 października 2020 r. podnieść stawki opłat za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. W ocenie GDDKiA wzrost stawek opłat jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy.

Okoliczności podwyżki do rozważenia

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z Umowy Koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami umowy koncesyjnej. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji Stalexportu w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. W stanowisku przesłanym do Stalexportu wskazujemy m.in. błędne założenia dotyczące przygotowanej i przedstawionej przez Stalexport Autostrada Małopolska prognozy ruchu.

Autostrady zarządzane przez GDDKiA bez podwyżek od lat

Patrząc przez pryzmat planowanego wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez Stalexport Autostrada Małopolska, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA, ustalone są Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Z autostrady na drogi lokalne

Planowana zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym.

GDDKiA zwraca uwagę, że już teraz część dróg określonych w załączniku do umowy koncesyjnej jest w sposób bardzo istotny obciążona ruchem i posiada znikome rezerwy przepustowości. Zaproponowany wzrost stawek opłat przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia ruchu na tych drogach, co może istotnie negatywnie wpłynąć na możliwości obsługi przez nie ruchu lokalnego.

Pandemia a autostradowa podwyżka Stalexportu

Zdaniem GDDKiA, Koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. W okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje zgoła odmienne działania obniżając stawki opłat. GDDKiA zwraca uwagę, że wprowadzenie wnioskowanej przez koncesjonariusza podwyżki nie znajduje uzasadnienia w obecnej sytuacji.

GDDKiA

Wyświetlenia: 144

Gala wręczenia nagród flotowych

25.06.2020

Awans Inter Cars w rankingu Gazety Finansowej

16.07.2020

ROBYG: pozwolenie na budowę kolejnego etapu City Sfera

29.07.2020

Wybraliśmy wykonawcę przebudowy DK1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

30.07.2020

BM Reflex: Podwyżki cen benzyn i gazu, diesel bez zmian

6.07.2020

LOTOS Biznes i Niebieski Szlak z nagrodami

26.06.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Daimler Buses: Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo

5.08.2020

Przyjemność z jazdy na najwyższym poziomie: ochrona i wsparcie

30.07.2020

Kup opony i otrzymaj zwrot cash back

7.08.2020

Program inwestycji dla obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 podpisany

26.06.2020

Pierwszy przewóz nowymi wagonami intermodalnymi LOTOS Kolej

29.07.2020

Firmy znów szukają magazynów buforowych

24.07.2020