Dekarbonizacja ciężkiego transportu i rola wodoru

25.09.2020
Czas czytania ok. 3 minut

CNH Industrial, wraz z IVECO i Nikolą, sponsoruje wydarzenie organizowane przez Politico — globalną, bezpartyjną organizację zajmującą się publicystyką polityczną. Celem konferencji jest zachęcenie branży do dyskusji na temat dekarbonizacji ciężkiego transportu oraz roli wodoru. Jest to główny wątek zaangażowania IVECO na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej transportu. Cel ten IVECO realizuje wspólnie z partnerem, firmą Nikola.

Komisja Europejska ma ambitne plany osiągnięcia węglowej neutralności do 2050 roku, co będzie odczuwalne przez sektor ciężkiego transportu. Europejski Zielony Ład oznacza nowe przepisy dotyczące akumulatorów i alternatywnych paliw.

Będzie to wyzwaniem dla ciężkiego transportu, który już inwestuje w nowe technologie i pojazdy elektryczne w celu ograniczenia swojego śladu węglowego. Jednak samochody ciężarowe i autobusy odpowiadają za około jedną czwartą emisji w transporcie drogowym w UE, więc droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej w połowie stulecia jest jeszcze daleka.

W wydarzeniu wezmą udział wysokiej rangi politycy z UE, eksperci branżowi i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Będą dyskutować na temat optymalnej drogi do dekarbonizacji ciężkiego transportu oraz możliwej roli wodoru w tym procesie.

W trakcie wydarzenia poruszone zostaną między innymi następujące kwestie:

* Jaka jest optymalna droga przejścia do zerowej emisji w sektorze transportu drogowego do 2050 roku?

* Jak decydenci polityczni mogą zadbać o neutralność technologiczną przy uchwalaniu przepisów pod kątem niskowęglowej przyszłości?

* Czy transport ciężki jest skazany na napędy akumulatorowe, czy też są inne opcje, takie jak wodór?

* Czy wodór można wykorzystać także w pociągach w podobny sposób jak w samochodach ciężarowych?

* Jeśli wodór ma być przyszłościowym rozwiązaniem, to czy można go wytwarzać bardziej ekologicznymi metodami?

* Czy publiczna sieć stacji tankowania wodoru musi być dotowana w całej Europie?

Format: Indywidualny wywiad poprzedzający dyskusję panelową z czterema prelegentami

Miejsce: Pałac Residence (Wetstraat 155, 1040 Bruksela, Belgia)

PROGRAM

16:00 Rejestracja i sprawdzenie działania łączy ze zdalnymi prelegentami

16:30 Powitanie przez moderatora POLITICO

* Josh Posaner, starszy reporter polityczny

16:35 Słowo wstępne naszego partnera, CNHi/Nikola

* Gerrit Marx, prezes działu pojazdów użytkowych i specjalistycznych, CNH Industrial

16:40 Indywidualny wywiad z Adiną Ioaną Vălean, komisarz UE ds. transportu

* Prowadzący: Josh Posaner, starszy reporter polityczny, POLITICO

17:05 Dyskusja panelowa oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników:

* Jorgo Chatzimarkakis, sekretarz generalny, Hydrogen Europe

* Artur Runge-Metzger, dyrektor ds. strategii klimatycznej, nadzoru, emisji z sektorów niehandlowych, DG ds. działań w dziedzinie klimatu, Komisja Europejska

* Ovarith Troeung, dyrektor ds. zielonej mobilności, ENGIE

* Mechthild Wörsdörfer, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, technologii i perspektyw, Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Moderator: Hanne Cokelaere, reporter, POLITICO

17:55 Uwagi końcowe

Gerrit Marx, prezes działu pojazdów użytkowych i specjalistycznych w CNH Industrial, wygłosi słowo wstępne, otwierając rozmowy na temat kwestii bliskiej naszemu sercu i stanowiącej główną oś partnerstwa zawiązanego między firmami IVECO i Nikola.

Z uwagi na obecną sytuację i zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa wydarzenie odbędzie się wirtualnie. Transmisja na żywo rozpocznie się 1 października 2020 r. o godz. 16:30 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Osoby chcące wziąć udział w cyfrowym wydarzeniu, prosimy o rejestrację na stronie KLIKNIJ TUTAJ> http://systemeffecto.pl/redirect/15295_1643886/sDzupDomBpuknlzj?url=https://www.politico.eu/event/registration/1295496/ Liczba obserwatorów jest nieograniczona.

Z programem wydarzenia oraz sylwetkami prelegentów można zapoznać się na stronie internetowej konferencji: http://systemeffecto.pl/redirect/15295_1643886/cjnFklvubgaehvmg?url=https://www.politico.eu/decarbonize-heavy-transport/

IVECO

Wyświetlenia: 223

Napędy elektryczne i hybrydowe Scania

24.08.2020

DB Cargo Polska wyznacza trendy zrównoważonego rozwoju w sektorze transportowo-logistycznym

2.10.2020

Kolejny etap prac nad S16 za nami

10.09.2020

LOTOS O zaletach wodoru podczas konferencji PCHET2020

29.09.2020

ABC Przewoźnika Pakiet Mobilności – skutki dla transportu

30.09.2020

CEVA Logistics operatorem logistycznym IKEA w Meksyku

24.08.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Nowy terminal PEKAES w Olsztynie

25.08.2020

Protestujący górnicy żądają nierealnych postulatów. Czy strajk może ruszyć na Warszawę?

1.10.2020

O krok od podpisania umowy na S7 Siedlin - Załuski

17.09.2020

Bank Pocztowy oferuje specjalny rachunek dla nastolatków Konto w Porządku Start – dobry start w przyszłość

13.10.2020

MZK Piła z pięcioma nowoczesnymi autobusami elektrycznymi firmy Solaris

18.09.2020

Webinar Akademia Shell Helix

28.09.2020