Siedem ofert wpłynęło w przetargu na kontynuację budowy S7 Lubień - Naprawa

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na kontynuację budowy S7 Lubień - Naprawa

20.10.2020
Czas czytania ok. 3 minut

19 października 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa (jezdnia prawa). Wpłynęło siedem ofert, z czego najniższą cenę zaproponowała firma Strabag Infrastruktura Południe, 74 533 170,01 zł, natomiast najwyższą UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, 91 187 467,98 zł. Komisja przetargowa rozpoczyna sprawdzanie złożonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.

Oferty złożyli:

1. Strabag Infrastruktura Południe - 74 533 170,01 zł

2. Mota-Engil Central Europe - 74 828 938,33 zł

3. Polbud-Pomorze i Wibra Recycling Technologies - 79 879 079,42 zł

4. Budimex - 81 583 535,94 zł

5. Intercor - 86 100 006,40 zł

6. Nowak-Mosty i P.H.U.B. Piotr Pawlica - 89 100 337,47 zł

7. UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe - 91 187 467,98 zł

Wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, którą GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 99 960 190,76 zł. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali także skrócenie terminu realizacji zadania o 4 tygodnie, co oznacza, że chcą zrealizować inwestycję w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. Trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i zrealizować urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Przyczyny ogłoszenia nowego przetargu

17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań GDDKiA skierowanych do wykonawcy nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.). Wykonawca nie posiadał odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunki Szczególne Kontraktu, wezwaliśmy wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań:

  • brak wymaganego postępu robót,
  • narastające opóźnienia,
  • nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

Z przetargu na kontynuację budowy wyłączono dokończenie estakady.

1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł. Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali pod podpory estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali. Zachowana jest ciągłość i nośność pali. Przystąpiono do prac przy zbrojeniach i betonowaniu kolejnych segmentów estakady. Wykonywana jest także mikroniwelacja terenu pod obiektem.

GDDKiA

Wyświetlenia: 481

Kuehne+Nagel finalizuje umowę z firmą Moderna na dystrybucję szczepionki przeciwko COVID-19

11.01.2021

LOTOS Kolej z najnowocześniejszą lokomotywą w Europie – Vectron MS firmy Siemens Mobility

23.11.2020

DPD Polska w świątecznym trybie bezpiecznych doręczeń

30.11.2020

Obwodnica Gostynia i Żodynia skierowane do realizacji

4.12.2020

Wprowadzamy czasową zawrotkę na S2

21.12.2020

Jak wygląda jesienna sytuacja gospodarcza Polski?

22.12.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Solaris liderem rynku autobusów bateryjnych 2020!

24.11.2020

Pandemia a rynek B2B w 2020 roku: digitalizacja i skracanie łańcuchów dostaw

11.12.2020

Ile mieszkań sprzedadzą w tym roku deweloperzy

9.12.2020

Nowy termin „CIRCLE K DRIVES TALENTS”

27.11.2020

Wpływ wyników wyborów w USA na globalny rynek nieruchomości

30.11.2020

CEVA Logistics operatorem najnowocześniejszego centrum dystrybucji książek w Europie

23.11.2020