Stanowisko Rady Przedsiębiorczości

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości

10.11.2020
Czas czytania ok. 3 minut

Ratujmy wspólnie miejsca pracy!

W związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce i rosnącą liczbą zgonów z powodu COVID-19 przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości apelują o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach pracy, co pozwoli uchronić nas przed zamknięciem gospodarki.Zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy. Musimy temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością.Apelujemy więc do wszystkich przedsiębiorców, aby w ramach ogólnospołecznej dyscypliny przykładali szczególną wagę do właściwego wyposażenia pracowników w środki ochronne i dezynfekujące oraz dbali o przestrzeganie przez pracowników obostrzeń sanitarnych w miejscu pracy. Ponadto, zalecamy naszym pracownikom rygorystyczne przestrzeganie zasady DDM –Dystans, Dezynfekcja, Maseczka –w pracy oraz w przestrzeniach publicznych.Tylko ogólnonarodowa odpowiedzialność i samodyscyplina pozwolą uniknąć głębokiego lockdownu, którego konsekwencjami może być całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia i skokowy wzrost bezrobocia. Kraje europejskie, które już wprowadziły lockdown, nie zamknęły gospodarek swoich krajów. W Polsce również musimy o to walczyć.Jak wynika z analiz krajów europejskich większy wpływ na ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa ma stosowanie zasady DDM. Wszystko wskazuje na to, że COVID-19 pozostanie z nami przez wiele najbliższych miesięcy. Jeśli mamy to przetrwać, walka z pandemią musi mieć charakter strategiczny: należy dążyć do wykrywania ognisk, skutecznego izolowania zakażonych, utrzymywania rygorystycznego reżimu sanitarnego, zwiększania wydolności

2służby zdrowia i edukacji społeczeństwa. Przedsiębiorcy od początku wiedzieli, jak należy działać:wzięli na siebie odpowiedzialność za zdrowie pracowników,przeorganizowali pracę w firmach, wprowadzili pracę zdalną na dużą skalę oraz przeznaczyli ogromne środki na testowanie i systemy bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko transmisji wirusa.Apelujemy także do rządu o przeznaczenie części środków pomocowych na opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu ochrony sanitarnej dla przedsiębiorstw na masową skalę. System ochrony sanitarnej powinien zapewnić: schematy i procedury ochrony anty COVID-19 dla przedsiębiorstw, nakłady na nowe technologie ochrony i środki ochrony sanitarnej oraz system wymiany informacji i nadzoru sanitarnego.Jednocześnie wyrażamy głęboką nadzieję, że powyższe środki ochrony i zwiększenie dyscypliny przełożą się na zmniejszenie zachorowań –a tym samym rząd odstąpi od drastycznego zamykania gospodarki.Pamiętajmy, że zamknięcie każdej firmy to tragedia nie tylko przedsiębiorcy –ale przede wszystkim zatrudnionych u nich pracowników i ich rodzin. Według licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19już dziś polska gospodarka traci codziennie ponad 660mln złotych. Wspólne działanie przedsiębiorców i rządu oraz dialog z biznesem i korzystanie z doświadczeń przedsiębiorców pozwoli przetrwać trudny czas pandemii i uratować miejsca pracy!

Podpisali: Andrzej Arendarski Krajowa Izba Gospodarcza, Marek Kowalski Federacja Przedsiębiorców Polskich, Jolanta Jaworska Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Maciej Witucki Konfederacja Lewiatan, Wojciech Kostrzewa Polska Rada Biznesu, Andrzej Malinowski Pracodawcy RP, Marek Goliszewski Związek Pracodawców Business Centre Club, Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich, Jan Gogolewski Związek Rzemiosła Polskiego

Wyświetlenia: 237

LOTOS Kolej z najnowocześniejszą lokomotywą w Europie – Vectron MS firmy Siemens Mobility

23.11.2020

LOTOS zorganizuje szpital tymczasowy w Gdańsku

17.11.2020

Obwodnice Stargardu i Złocieńca na DK20 z umowami na dokumentację

29.10.2020

Dożywotnia gwarancja od HELLA

6.10.2020

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości

10.11.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Allegro wynajmuje nowe biuro i powiększa zespół technologii w Krakowie

4.11.2020

Ruszamy z drugim przetargiem na A2 Siedlce - Biała Podlaska

6.11.2020

DHL Parcel rozwija współpracę z AliExpress

12.11.2020

Drugie życie baterii z autobusów Volvo

29.09.2020

Najwięcej umów najmu podpisano na wrocławskim rynku biurowym

3.11.2020

Ruszamy z czwartym, ostatnim przetargiem na A2 Siedlce - Biała Podlaska

20.11.2020