Znamy wykonawców zainteresowanych opracowaniem dokumentacji dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego

Znamy wykonawców zainteresowanych opracowaniem dokumentacji dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego

17.11.2020
Czas czytania ok. 3 minut

Poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji (wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28. W postępowaniu złożonych zostało pięć ofert.

Najniższą ofertę na kwotę 11 488 200,00 zł złożyło konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy).

Pozostałe oferty:

 • Mosty Katowice - 11 998 781,61 zł,
 • IVIA - 13 790 760,00 zł,
 • Sweco Engineering - 13 794 485,67,
 • Multiconsult Polska - 12 846 120,00 zł.

Jak będą oceniane oferty?

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena (60 proc.), doświadczenie zespołu projektowego (20 proc.), doświadczenie zespołu geologicznego (12 proc.) i doświadczenie projektanta zabezpieczenia osuwisk (8 proc.).

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu

Obwodnica Miejsca Piastowego jest jedną z ośmiu inwestycji realizowanych na Podkarpaciu w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego rozpoczynamy proces inwestycyjny.

Głównym celem studium korytarzowego (SK) i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w uzyskanej DŚU.

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, w tym:

 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)
 • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego
 • budowę urządzeń ochrony środowiska
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
 • budowę oświetlenia drogowego
 • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zagospodarowanie terenu zielenią

Cel inwestycji

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego w Medyce. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło - Sanok, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

 • Nowej Dęby w ciągu DK9
 • Kolbuszowej w ciągu DK9
 • Miejsca Piastowego w ciągu DK28
 • Przemyśla w ciągu DK28/77
 • Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73
 • Jasła w ciągu DK73
 • Pilzna w ciągu DK73
 • Sanoka w ciągu DK84

#100obwodnic

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

GDDKiA

Wyświetlenia: 172

Hillebrand przejmuje Braid i umacnia pozycję globalnego dostawcy usług logistycznych dla branży beverage

27.10.2020

DACHSER stawia na li-ion. Flota nowoczesnych wózków widłowych stale się powiększa

30.10.2020

LOTOS Spółki planują budowę elektrowni w Gdańsku

3.11.2020

Znamy wyniki konkursu „Pomorska Miss Scania 2020”

5.10.2020

Program szkoleń EQ Tour – poznaj zelektryfikowane modele Mercedes-Benz

6.10.2020

Protestujący górnicy żądają nierealnych postulatów. Czy strajk może ruszyć na Warszawę?

1.10.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

DB Cargo Polska transportuje samochody Fiat 500 Hybrid – model koncernu Fiat Chrysler Automobiles, jednego z czołowych producentów samochodów na świecie

15.10.2020

Allegro wynajmuje nowe biuro i powiększa zespół technologii w Krakowie

4.11.2020

Nowa opona całoroczna Dębica Navigator 3 gotowa na każde warunki pogodowe

27.11.2020

Pierwsze i drugie miejsce dla Goodyeara na koniec sezonu WEC w ośmiogodzinnym wyścigu w Bahrajnie

18.11.2020

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla z unijnym dofinansowaniem

13.11.2020

S19: Dziesiąty przetarg w woj. podlaskim!

2.11.2020