Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową dla obwodnicy Kruszwicy

Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową dla obwodnicy Kruszwicy

8.12.2020
Czas czytania ok. 4 minut

To już piąta, z sześciu obwodnic, jakie mają powstać w woj. kujawsko-pomorskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. W listopadzie ogłosiliśmy postępowania dla obwodnic Brześcia Kujawskiego na DK62, Kowalewa Pomorskiego na DK15, Nowej Wsi Wielkiej na DK25 i Strzelna na DK15 i DK25. Dziś do tego grona dołączyła obwodnica Kruszwicy (DK62), a za kilka dni Lipna (DK67). Tym samym wkrótce wszystkie będą na etapie przetargu na dokumentację.

- Dotrzymujemy słowa i uruchamiamy przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy obwodnic Kruszwicy i Lipna w woj. kujawsko-pomorskim. Obie inwestycje są przewidziane w Programie budowy 100 obwodnic i wyprowadzą ruch tranzytowy z omijanych miast, co poprawi poziom ich bezpieczeństwa - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- W nieco ponad miesiąc ogłosimy przetargi na wszystkie zadania przewidziane w woj. kujawsko-pomorskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Konsekwentnie realizujemy nasze działania. W przyszłym roku, po podpisaniu umów z wykonawcami, rozpocznie się opracowywanie dokumentacji projektowej, która w efekcie pozwoli przejść do prac budowlanych. Finałem tego będzie większy komfort życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozpoczynamy przygotowania do budowy kolejnych dwóch obwodnic

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) to pierwszy etap dla obwodnicy Kruszwicy w ciągu DK62 oraz Lipna na DK67. Tak samo jak dla pozostałych czterech obwodnic, na które przetargi ogłosiliśmy w listopadzie. STEŚ-R pozwoli na wskazanie wariantu lokalizacji trasy w terenie oraz stanowi podstawę do dalszych prac projektowych z uzyskaniem stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowej. Możliwe warianty przebiegu trasy będą analizowane pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecznym. Najkorzystniejszy z nich wskazany zostanie jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dołączenie do standardowego STEŚ elementów koncepcji programowej pozwala zaoszczędzić czas i szybciej przystąpić do następnych etapów w celu budowy drogi. W STEŚ-R złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest zwieńczeniem I etapu prac. II etap toczy się równolegle z uzyskiwaniem decyzji i polega m.in. na doprecyzowaniu zakresu rzeczowego i finansowego, określeniu szczegółowych prac i poszczególnych obiektów na drodze, określeniu wytycznych dla projektu budowlanego oraz sporządzeniu analizy wielokryteriowej dla wyboru najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

Obwodnica Kruszwicy

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Droga ta jest istotna dla układu komunikacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, rozprowadzając ruch na osi wschód-zachód pomiędzy autostradą A1 i Włocławkiem a korytarzami dróg krajowych nr 15 i 25. Inwestycja pozwoli na uspokojenie ruchu w centrum miasta. Dzięki wyeliminowaniu transportu ciężkiego Rynek zacznie spełniać swoją rolę społeczną jako centralnego i spokojnego punktu miasta.

Szacunkowa długość: około 7 km

Obwodnica Lipna

Celem inwestycji będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 67. Obwodnica podniesie komfort i płynność przejazdu. Kierowcy jadący w kierunku Włocławka i autostrady A1 nie będą wjeżdżać do centrum miejscowości. W przyszłości obwodnica Lipna ułatwi też dojazd do przygotowywanej drogi ekspresowej S10 relacji Toruń - Obwodnica Aglomeracyjna Warszawy.

Szacunkowa długość: około 6 km

Realizacja tych obwodnic przyniesie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Kruszwicy i Lipnie. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

O Programie

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Sześć obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim planowanych jest w systemie „Projektuj i buduj”. Okres przygotowawczy obejmuje lata 2021-2024. Planowana realizacja budowy inwestycji to lata 2025-2029.

GDDKiA

Wyświetlenia: 526

BM Reflex: Wzrost cen ropy hamuje, co z cenami na stacjach?

22.02.2021

BM Reflex: Podwyżki na stacjach powinny wyhamować

25.01.2021

Czy komercyjne mieszkania będą powstawać na gruntach gminnych

29.01.2021

Circle K oraz Polski Czerwony Krzyż otoczyli świąteczną opieką seniorów w całej Polsce

11.01.2021

Logistyka kontraktowa DACHSER Polska na Górnym Śląsku – okno na zachód i południe Europy

24.02.2021

Inter Cars przedłuża umowę ze Stalą Gorzów Wielkopolski!

13.01.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Omnichannel w magazynie – czyli jak Empik zintegrował kanały sprzedaży

23.02.2021

Rozbieżności między podażą a popytem na transport morski powodują wzrost cen

11.02.2021

Zadania inwestycyjne na sieci dróg w 2021 r.

11.02.2021

25 pojazdów dostawczych Renault Trucks Master Z.E. dla firmy Migros

8.01.2021

Barometr COVID-19: 43 proc. firm w Polsce spodziewa się powrotu koniunktury jeszcze w tym roku

26.01.2021

Otwarcie ofert na S6 Bobrowniki - Skórowo

26.01.2021