Jeden z dwunastu na S7 Szczepanowice - Miechów

Jeden z dwunastu na S7 Szczepanowice - Miechów

11.12.2020
Czas czytania ok. 4 minut

Wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę na realizację ponad pięciokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. Złożyło ją konsorcjum firm FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner) z ceną 162 440 189,84 zł.

Wpłynęło dwanaście ofert, a komisja przetargowa sprawdziła złożone dokumenty i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cena - 60 proc., termin wykonania - 10 proc i okres gwarancji - 30 proc.), wskazała najkorzystniejszą. Konsorcjum FABE POLSKA i „SP” SINE MIDAS STROY spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Od wyboru najkorzystniejszej oferty pozostałym wykonawcom uczestniczącym w przetargu przysługuje 10 dni na składanie odwołań.

Zakres prac

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Miechów - Szczepanowice będzie należało:

• zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

• uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,

• wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Wybudowana zostanie droga ekspresowa, przebudowane istniejące drogi kolidujące z S7, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7. W ciągu drogi ekspresowej wzniesione będzie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt.

Termin realizacji

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe będą wliczane.

Kalendarium:

29 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie prac dokumentacyjnych: Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej

17 sierpnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję środowiskową (DŚU)

12 listopada 2019 r. - uzyskanie DŚU

16 grudnia 2019 r. - postanowienie RDOŚ o nadaniu decyzji DŚU rygoru natychmiastowej wykonalności

29 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę

S7 od Krakowa na północ

Odcinek S7 Miechów - Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

• Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km

• Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km

• Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km

• Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km

Trwa budowa odcinka S7 Moczydło - Miechów. 16 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów, a 27 lipca 2020 r. rozpoczęły się pierwsze prace w terenie. Aktualnie wykonywane są wykopy, ulepszenie podłoża, budowanie warstw nasypów oraz prace zbrojarskie i betoniarskie na budowie wiaduktu węzła Miechów. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Na budowie ponad 13-kilometrowym odcinku S7 Szczepanowice - Widoma roboty rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi obecnie 83 proc. w zakresie robót mostowych i ponad 73 proc. w ramach robót drogowych. Roboty ziemne, czyli wykopy i nasypy, wykonane są na poziomie 87 proc., a podbudowa i warstwa ścieralna nawierzchni położona jest na 30 proc. ciągu głównego drogi ekspresowej. W obrębie budowanego węzła Szczepanowice powstaje budynek Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

W przypadku odcinka S7 Widoma - Kraków 7 grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) z powodu braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac. Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Trwa inwentaryzacja robót i przygotowania do przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy.

GDDKiA

Wyświetlenia: 472

DACHSER organizuje logistykę szczepionek w Berlinie

11.01.2021

Jakie modernizacje kolejowe w 2021 roku?

4.02.2021

Otwarcie ofert na S6 Bobrowniki - Skórowo

26.01.2021

CEVA Logistics w konsorcjum globalnej dystrybucji szczepionek na COVID-19

28.01.2021

Kuehne+Nagel zaprasza na kolejne darmowe webinaria z cyklu Incoterms dla zaawansowanych

8.02.2021

Wodór zwiększy zasięg ciężarówek do 1 000 kilometrów

16.02.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Rozpoczynamy projektowanie obwodnicy Milicza w ciągu DK15

19.02.2021

Przedsiębiorcy z kredytami frankowymi też wygrywajązbankami

25.01.2021

Jak inspirująca może być strefa komfortu

24.02.2021

DPDgroup – rekordowe wzrosty w 2020 roku i stratega na najbliższe pięć lat

4.03.2021

SPAR głównym sponsorem Halowych Mistrzostw Europy w Toruniu

23.02.2021

Pierwsza elektryczna wywrotka z zabudową KH-KIPPER

26.01.2021