Rusza budowa obwodnicy Smolajn

Rusza budowa obwodnicy Smolajn

17.12.2020
Czas czytania ok. 2 minut

Podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł zrealizuje w terminie 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) firma Budimex. Budowa obwodnicy Smolajn jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

- Podpisujemy kolejną umowę na realizację zadania z Programu budowy 100 obwodnic. Następne podpiszemy już wkrótce. Dzięki inwestycjom z tego rządowego Programu poprawiamy bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz komfort życia mieszkańców. Rezultaty inwestycji, na realizację której podpisujemy dziś umowę, zobaczymy już za niecałe dwa lata. Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 jest realizowana w systemie tradycyjnym. Wykonawca w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację będzie mógł najpóźniej wiosną przystąpić do prac budowlanych. - powiedział Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

Zakres zadania

Inwestycja, o łącznej długości 1,76 km, polegać będzie na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2022 roku.

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn. Dzięki temu nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa parametrów drogi krajowej, co pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku objętym tą inwestycją. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Smolajn to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach Programu, oprócz obwodnicy Smolajn, do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

GDDKiA

Wyświetlenia: 563

Unieważniamy postępowanie na wybór wykonawcy na zaprojektowanie i budowę S1 Mysłowice - Oświęcim

23.02.2021

Rusza akcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

18.01.2021

Rozliczenia EETS z DKV BOX Europe wkrótce obejmą Włochy

26.01.2021

BM Reflex: Taniej nie będzie

11.01.2021

Hybrydowe autobusy Scania na O-Bahn w Adelajdzie

15.02.2021

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej

15.02.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Pojazdy Scania na lotnisku w Liège

7.01.2021

FPP radzi rządowi: nie podwyższajcie podatków, stymulujcie popyt

15.02.2021

Stopa bezrobocia nie pokazuje prawdziwej aktywności zawodowej

11.02.2021

Niemal 140 km autostrad w realizacji, kolejne 114 km w przetargu

12.01.2021

Znaki drogowe, sygnalizacja, oświetlenie - rodzaje i zasady rozmieszczenia na sieci dróg krajowych

17.02.2021

Nawierzchnia betonowa czy bitumiczna? Wybrać może wykonawca, GDDKiA wymaga jakości

5.02.2021