Znamy chętnych do wykonania dokumentacji projektowej obwodnicy Szczytna

Znamy chętnych do wykonania dokumentacji projektowej obwodnicy Szczytna

8.01.2021
Czas czytania ok. 2 minut

Otworzyliśmy oferty w powtórzonym przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58. Wykonaniem zadania zainteresowanych jest sześć firm. Budżet zamawiającego przeznaczony na realizację tego zadania to 4 950 000,00 zł brutto.

Kryteria oceny i termin realizacji usługi

Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w drugim kwartale 2021 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 37 miesięcy.

Dlaczego powtórzyliśmy przetarg?

Obecny przetarg jest drugim postępowaniem w sprawie wykonania dokumentacji obwodnicy Szczytna. Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ wykluczyliśmy z postępowania jedynego wykonawcę, który złożył ofertę. Wykonawca został wykluczony na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 obowiązującej w 2020 roku ustawy Prawo zamówień publicznych. Firma przedstawiła informacje wprowadzające w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez GDDKiA w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zakres zadania

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach budowy powstaną: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026 - 2028.

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego i dalekobieżnego ze Szczytna poprzez zmianę przebiegu wszystkich dróg krajowych, przebiegających obecnie przez centrum miasta. Tym samym poprawi się komfort jazdy, bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Szczytna to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu, oprócz obwodnicy Szczytna, powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Smolajn. W ramach rządowego Programu na sieci dróg krajowych powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

GDDKiA

Wyświetlenia: 512

BM Reflex: Wzrost cen ropy hamuje, co z cenami na stacjach?

22.02.2021

Nowa Klasa C: zelektryfikowane układy napędowe i hybrydy plug-in o zasięgu ok. 100 km

23.03.2021

Innowacje dla logistyki prosto z Prologis Park Chorzów

1.04.2021

Przyszłość jest elektryczna – trzy bezemisyjne Solarisy dojechały do Bonn

1.03.2021

Kolejne wyzwanie Andrzeja Bargiela

19.04.2021

Kierowco uśmiechnij się - nie tylko w Dniu Grzeczności za Kierownicą!

2.04.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

IVECO Poland dostarczy do HAMAPolska 350 najnowszych modeli IVECO przeznaczonych do wynajmu krótko i długoterminowego

25.03.2021

Najwyższy w UE strażacki podnośnik rozpoczął służbę w Grupie LOTOS

12.03.2021

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Chełma

19.04.2021

European Logistics Investment powiększa swoje portfolio o centrum logistyczne w Krakowie o powierzchni 37 000 mkw

1.03.2021

Waloryzacja a zmiany cen na rynku - nowe dane

23.02.2021

Unieważniamy postępowanie na wybór wykonawcy na zaprojektowanie i budowę S1 Mysłowice - Oświęcim

23.02.2021