Znamy chętnych do wykonania dokumentacji projektowej obwodnicy Szczytna

Znamy chętnych do wykonania dokumentacji projektowej obwodnicy Szczytna

8.01.2021
Czas czytania ok. 2 minut

Otworzyliśmy oferty w powtórzonym przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58. Wykonaniem zadania zainteresowanych jest sześć firm. Budżet zamawiającego przeznaczony na realizację tego zadania to 4 950 000,00 zł brutto.

Kryteria oceny i termin realizacji usługi

Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w drugim kwartale 2021 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 37 miesięcy.

Dlaczego powtórzyliśmy przetarg?

Obecny przetarg jest drugim postępowaniem w sprawie wykonania dokumentacji obwodnicy Szczytna. Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ wykluczyliśmy z postępowania jedynego wykonawcę, który złożył ofertę. Wykonawca został wykluczony na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 obowiązującej w 2020 roku ustawy Prawo zamówień publicznych. Firma przedstawiła informacje wprowadzające w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez GDDKiA w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zakres zadania

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach budowy powstaną: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026 - 2028.

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego i dalekobieżnego ze Szczytna poprzez zmianę przebiegu wszystkich dróg krajowych, przebiegających obecnie przez centrum miasta. Tym samym poprawi się komfort jazdy, bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Szczytna to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu, oprócz obwodnicy Szczytna, powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Smolajn. W ramach rządowego Programu na sieci dróg krajowych powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

GDDKiA

Wyświetlenia: 223

Zmiana produkcji w branży automotive na pojazdy bardziej zrównoważone. To cel nowo zawiązanej grupy eksperckiej „Battery in Focus”

14.12.2020

Bardzo udany jubileuszowy sezon Mercedes-AMG Motorsport

8.12.2020

Odcinkowy pomiar prędkości już niebawem zacznie funkcjonować na budowanej autostradzie A1

18.01.2021

Boże Narodzenie jak Wielkanoc - ogromne kolejki i zmarnowany towar?

1.12.2020

Przetargi na dwie obwodnice w woj. podlaskim

29.12.2020

Obwodnica Gostynia i Żodynia skierowane do realizacji

4.12.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Co trzeci Polak zna ofiarę pijanego na drodze

22.12.2020

Wpływ wyników wyborów w USA na globalny rynek nieruchomości

30.11.2020

100 tysięcy miłośników motoryzacji w grupie Inter Cars

7.01.2021

Nowe możliwości dzięki automatyzacji i integracji świata giełd transportowych

4.12.2020

Tarcza 6.0 tylko dla niektórych

1.12.2020

Jak menedżerowie motywują swoich pracowników w erze pracy online?

7.01.2021