Dziewięć firm chętnych do wykonania dokumentacji obwodnicy Pisza

Dziewięć firm chętnych do wykonania dokumentacji obwodnicy Pisza

12.01.2021
Czas czytania ok. 3 minut

Wykonaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 zainteresowanych jest dziewięciu wykonawców. Najniższą ofertę o wartości 1 884 975,00 zł złożyło konsorcjum firm S.T.I. Polska z Warszawy i S.Te.P. z Werony(Włochy), najwyższą 2 638 350,00 zł firma IVIA z Katowic. Budżet jaki przeznaczyliśmy na wykonanie tego zadania to 2 mln zł.

Kryteria oceny i termin realizacji usługi

Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w drugim kwartale 2021 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 40 miesięcy. Obecny przetarg jest drugim postępowaniem w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dla obwodnicy Pisza. Poprzednie postępowanie zostało pod koniec października 2020 roku unieważnione. Złożone oferty zawierały błędy lub braki i byliśmy zmuszeni je odrzucić. Jedna z ofert została sporządzona prawidłowo, ale niestety zaoferowana w niej cena przekraczała oszacowaną wartość zamówienia, w wyniku czego musieliśmy unieważnić postępowanie.

Zakres zadania

W ramach zamówienia zostanie wykonana dokumentacja dla obwodnicy Pisza, która będzie jednojezdniową drogą o długości około 3,6 km. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lata realizacji

Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2021-2024, natomiast realizacja w systemie Projektuj i buduj planowana jest na lata 2025-2028.

Cele budowy obwodnicy

Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie dróg krajowych nr 58 i 63 do nośności 11,5 tony na oś. Zadanie ma celu stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej o długości około 3,6 km, dostosowanego do tranzytowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego. Obwodnica spowoduje skrócenie czasu podróży, poprawę warunków tranzytu oraz bezpieczeństwa ruchu miejskiego. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego miasta i zwiększenie przepustowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Pisza to jedno z pięciu zadań w województwie warmińsko-mazurskim realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Oprócz obwodnicy Pisza przygotowywane do realizacji są jeszcze obwodnice Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

GDDKiA

Wyświetlenia: 112

Nowy podatek od emisji CO2 w Niemczech i Luksemburgu. Jak uchronić się przed stratą?

21.12.2020

Daimler AG, Geely Holding Group i ich marki łączą siły w celu stworzenia wysoce efektywnego układu napędowego przeznaczonego do zastosowań hybrydowych

24.11.2020

Kolejne wdrożenie autorskiej innowacji w ID Logistics – tym razem pneumatyczne ramię do paletyzacji

4.01.2021

Agnieszka Świerszcz – CEO firmy kurierskiej DHL Parcel w projekcie charytatywnego Kalendarza Gwiazd na rzecz Fundacji Akogo?

4.12.2020

Jak zachować jakość w transporcie masowym gęstych płynów? – Hillebrand wprowadza innowacyjny flexitank Pulse

11.12.2020

BM Reflex: Drożeje olej napędowy, podwyżki cen benzyn wyhamowały

6.12.2020
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Renault Trucks rozwija swoją w pełni elektryczną gamę pojazdów

4.12.2020

Wszystkiego Zimowego od Circle K

11.12.2020

Energiczna współpraca EFL i EnergiaPort. Panele słoneczne w leasingu 103%

23.11.2020

LOTOS Petrobaltic przebadał dno pod morską farmę wiatrową

15.12.2020

DACHSER organizuje logistykę szczepionek w Berlinie

11.01.2021

Kuehne+Nagel jest przygotowane na logistykę szczepionki przeciw COVID-19 w największym pod względem ludności kraju związkowym Niemiec

17.12.2020