Co słychać na budowie dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3 na północ od autostrady A4

Co słychać na budowie dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3 na północ od autostrady A4

10.03.2021
Czas czytania ok. 3 minut

Trwa budowa ponad 14-kilometrowego odcinka S3 od węzła Polkowice Północ (dawna nazwa Kaźmierzów) do węzła Lubin Północ. Od 20 listopada 2020 r. kierowcy korzystają z jednej jezdni trasy głównej na odcinku 6 km pomiędzy Polkowicami i Lubinem. Pozostała część trasy zostanie oddana do ruchu w tym roku.

Prace w zimowych warunkach...

W okresie zimowym, który zgodnie z warunkami kontraktu potrwa do 15 marca, wykonawca realizował prace ziemne, roboty konstrukcyjne oraz wykończeniowe. Za sprawą warunków atmosferycznych prowadzono je w ograniczonym zakresie. Obecnie trwa rozbiórka nawierzchni bitumicznej na drodze objazdowej, po której odbywał się ruch w obu kierunkach do momentu przełożenia go na trasę główną S3. Trwa skarpowanie i humusowanie nasypów, wykopów oraz rowów. Trwają prace przy makroniwelacji terenów płaskich i ich porządkowaniu oraz humusowaniu. Wykonywane są uzupełnienia pasa rozdziału na S3 oraz poboczy, a także montaż przepustów w rowach pod zjazdami.

...wiosenna aura pozwoli na więcej

W najbliższym czasie prace powinny rozpocząć się w pełnym zakresie robót. Na obiektach mostowych prowadzone są prace dodatkowe, polegające na naprawie elementów wadliwie wykonanych przez poprzedniego wykonawcę. W zakresie prac branżowych budowana jest część kanału technologicznego, prowadzone są wykopy przy zbiorniku wód opadowych na węźle Polkowice Północ, a także trwa budowa zbiorników retencyjnych w obrębie S3. W połowie marca wykonawca planuje powrócić do wykonywania robót z zakresu elektrycznego, zaś pod koniec kwietnia chce zakończyć zagospodarowanie ściółki leśnej i humusu pozostawionego na terenie budowy przez poprzedniego wykonawcę. Zamierza też rozpocząć nasadzenia zieleni.

Wymuszona zmiana

Przypomnijmy, że odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Polkowice Północ do węzła Lubin Północ realizowany był wcześniej przez konsorcjum firm Salini i Pribex. Mimo wielokrotnych wezwań tego wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, GDDKiA została zmuszona do odstąpienia od niej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy. Zgodnie z nową umową obecny wykonawca, Mota-Engil Central Europe, ma dokończyć roboty, uzyskać pozwolenie na użytkowanie i wykonać niezbędną dokumentację powykonawczą.

Poprawki po nierzetelnym wykonawcy

Obecny wykonawca napotkał przeszkody, które zidentyfikowane zostały dopiero w trakcie budowy. Poprzedni wykonawca, pomimo wielu pisemnych deklaracji nie wywiązał się ze zobowiązań, m.in. nie usunął znacznej ilości materiałów i odpadów zgromadzonych na placu budowy. W czasie prowadzenia prac ujawniły się również wady ukryte w wykonaniu elementów mostowych, które muszą zostać naprawione. W konsekwencji wymieniane są m.in. urządzenia dylatacyjne na kilku obiektach inżynierskich. Droga ekspresowa S3 pomiędzy Polkowicami a Lubinem ma szczególne położenie, ponieważ znajduje się na terenie wpływu eksploatacji górniczej i dlatego wykonywane prace muszą przebiegać z zachowaniem najwyższych reżimów technologicznych.

Jedna jezdnia pomiędzy węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ oddana

Pomimo nieprzewidzianych robót, 20 listopada 2020 roku przekazany do ruchu został ponad 6-kilometrowy fragment jednej jezdni drogi pomiędzy węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ. W pełnym zakresie udostępniony został węzeł Polkowice Południe (relacja z Polkowic na Lubin i z Lubina na Polkowice). Na węźle Lubin Północ dostępne są wszystkie łącznice, za wyjątkiem relacji zjazdowej z DK3 na S3 w kierunku Legnicy, dla której obowiązuje objazd przez DK3 do węzła Lubin Południe.

Umowne zakończenie prac planowane było II kwartale br. Jednak z uwagi na nieprzewidziane prace poprawkowe termin został aneksowany i oddanie trasy do użytku nastąpi w IV kw. br.

GDDKiA

Wyświetlenia: 436

Ponowne wykorzystanie i recykling baterii: krytyczne wyzwania dla sektora motoryzacyjnego

22.04.2021

Michelin będzie produkować całkowicie zrównoważone opony

1.04.2021

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6.05.2021

O krok od podpisania umów na dwa odcinki A2 Siedlce - Biała Podlaska

29.03.2021

A2 wydłuży się o kolejne 32 km

1.04.2021

Wyjątkowo kosmiczna dostawa Hillebrand - wino w nowej przestrzeni i rzeczywistości

22.03.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Innowacje dla logistyki prosto z Prologis Park Chorzów

1.04.2021

ROBYG pomaga na Wielkanoc

1.04.2021

Piotr i Paweł SA – sąd oddalił zażalenia na zatwierdzenie układu

29.03.2021

Poznaliśmy firmy zainteresowane remontem autostrady A4 pomiędzy Górą św. Anny a granicą woj. opolskiego i śląskiego

26.03.2021

Mercedes-Benz SL serii R 107 obchodzi 50. urodziny

21.04.2021

Solaris Urbino 15 LE electric wybrany najlepszym autobusem elektrycznym przez „busplaner”

16.04.2021