Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla S12 od Radomia do Puław

Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla S12 od Radomia do Puław

12.03.2021
Czas czytania ok. 3 minut

Ruszył kolejny etap przygotowań do budowy 67 km drogi ekspresowej od węzła Radom Południe na skrzyżowaniu z S7 do węzła Puławy Zachód (poprzednio Bronowice) i początku istniejącej S12. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) złożyliśmy wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Efektem końcowym przeprowadzonego przez RDOŚ postępowania administracyjnego będzie ustalenie przebiegu nowej trasy.

Wybór wariantu optymalnego

Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do RDOŚ wskazaliśmy jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB.

67 km nowej dwujezdniowej trasy

Wybrany wariant preferowany o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Radom, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice).

Co dalej?

Konsorcjum firm Schuessler Plan Inżynierzy oraz Safage, które wykonuje dokumentację projektową, pozostało uszczegółowienie rozwiązań technicznych oraz prace związane z rozpoznaniem geologicznym podłoża dla wariantu, dla którego RDOŚ wyda decyzję środowiskową. Termin umowny mija z końcem 2021 roku. Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który w systemie Projektuj i buduj zrealizuje inwestycję.

S12 granica woj. łódzkiego i mazowieckiego - Radom

Przyszła trasa S12 w województwie mazowieckim będzie miała długość ok. 107 km. Dla ponad 41-kilometrowego odcinka od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Radomia trwa już postępowanie administracyjne prowadzone przez RDOŚ w Warszawie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla wariantu 2 (kolor pomarańczowy). Wybrany wariant preferowany o długości ok. 41,3 km przebiega przez teren gmin Gielniów, Rusinów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły - Gielniów, Przysucha i Wieniawa.

Po pozyskaniu decyzji, uszczegółowieniu dokumentacji na etapie II Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, a następnie przyznaniu finansowania na realizację, będziemy mogli ogłosić przetarg na wybór wykonawcy w systemie Projektuj i buduj, który zaprojektuje i wybuduje drogę.

S12 Piotrków Trybunalski - granica woj. łódzkiego i mazowieckiego

Trwa postępowanie przetargowe na aktualizację Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla dróg ekspresowych S12 i S74 w woj. łódzkim. Droga ekspresowa S12 od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy z woj. mazowieckim i droga S74 (od S12 w okolicy Opoczna) do granicy z woj. świętokrzyskim ujęta jest w jednej decyzji środowiskowej, wydanej 30 maja 2019 roku. Nieco ponad trzy miesiące później - 8 sierpnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał dla tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji wpłynęły dwa odwołania. Mimo to Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z 11 października 2019 roku, utrzymał w mocy rygor natychmiastowej wykonalności. Po szczegółowej analizie dokumentów 25 maja 2020 roku zostaliśmy jednak wezwani do uzupełnienia części raportu środowiskowego, przede wszystkim w zakresie pełnej całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej, zaktualizowania STEŚ, nowej prognozy ruchu, analizy hałasu i analizy wielokryterialnej.

GDDKiA

Wyświetlenia: 452

Dla kogo będą budować deweloperzy

19.04.2021

Przerwy techniczne w dostępie do usługi 19 111

30.03.2021

High Hope SupplyChain w Panattoni Park Poznań VII

7.04.2021

Tajniki Muzeum Mercedes-Benz: CB radio

25.03.2021

INPOST – PROGRAM POLSKICH OBLIGACJI

12.05.2021

Hillebrand przejmuje VignoblExport

13.05.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Nowy Gold od Jenoxa

25.03.2021

Nowa strategia napędów AMG: z mocnymi hybrydami i wariantami elektrycznymi

9.04.2021

LOTOS Petrobaltic w programie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

27.04.2021

Factory Warehouse Logistics – nowa spółka Rohlig Suus Logistics

23.04.2021

A2 wydłuży się o kolejne 32 km

1.04.2021

Inwestycja drogowa to projekt na lata

13.04.2021