FPP: Gospodarcza transformacja regionu śląskiego

FPP: Gospodarcza transformacja regionu śląskiego

25.03.2021
Czas czytania ok. 3 minut

Potrzebne wsparcie dla 35 tysięcy górników

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że niezbędne jest jak najszybsze uruchomienie programu transformacji regionu śląskiego. Rząd za pośrednictwem dedykowanych podmiotów powinien zapewnić pożyczki na rozpoczęcie działalności z możliwością umorzenia, wsparcie szkoleniowe i doradcze. Program dedykowany dla 35 tys. górników i osób odchodzącym z górnictwa może pomóc w stworzeniu 30 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Kluczowe jest zwiększenie zainteresowania i motywacji do założenia działalności gospodarczej oraz wzrost poziomu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw.

Niezbędne wsparcie

· Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej bez opłat i prowizji oraz z możliwością umorzenia nawet do 100%

· Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

  • analiza potrzeb – wykorzystanie naturalnych predyspozycji i umiejętności przez weryfikację kompetencji zawodowych
  • szkolenia dotyczące zakładania działalności gospodarczej (ABC Przedsiębiorczości, przygotowanie biznesplanu i finanse, prawo i podatki w małej firmie, szkolenia IT - podstawy informatyczne, m.in. własna strona, media społecznościowe, marketing, obsługa klienta)

· Wsparcie doradcze – doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o pożyczkę oraz rozpoczynania działalności, a także rozliczenia wydatków sfinansowanych ze środków pożyczki.

· Finansowanie kosztów ZUS w okresie 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy

„Ryzyko utraty pracy oraz konieczność zmiany sektora dotyczą w szczególności młodszych pracowników – poniżej 40 roku życia, którzy dzisiaj stanowią około połowę całkowitej liczby pracowników w górnictwie. Górnicy odchodzący do innych sektorów gospodarki powinni mieć możliwość zmiany kwalifikacji. Aby była ona efektywna, powinna być poprzedzona identyfikacją braków w umiejętnościach oraz atutów pracowników. Szansą dla regionu śląskiego jest duże uprzemysłowienie, w szczególności wykorzystanie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w górnictwie, do zakładania działalności w gałęziach, które w naturalny sposób mogą wykorzystać ich kompetencje i kwalifikacje czyli przemysł motoryzacyjny, transport, budownictwo, sektor energetyczny. Realizacja zaproponowanych działań i powstanie nowych firm to większa podaż pieniądza, większe obroty firm współpracujących, większe wpływy gmin i nakłady na rozwój lokalnej społeczności. To także pojawienie się konkurencji, atrakcyjniejszych ofert na rynku, korzyści dla potencjalnych odbiorców” – podkreśla Marek Kowalski,przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Przejście do gospodarki niskoemisyjnej w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci stanowić będzie wyzwanie dla regionu śląskiego – największego regionu górniczego w Polsce i w Europie. Dekarbonizacja polskiej gospodarki, w dalszym ciągu w dużym stopniu zależnej od paliw kopalnych, pociągnie za sobą daleko idące zmiany gospodarcze i społeczne. W szczególności transformacja węglowa przekształci rynek pracy, co będzie się wiązało z powstaniem zarówno nowych możliwości, jak i zagrożeń dla pracowników.[1]

W scenariuszu realizacji ambitnej polityki klimatycznej liczba miejsc pracy w górnictwie w latach 2015-2040 zmniejszy się o 50 tys. Nie oznacza to, że tyle osób straci pracę. Do 2040 roku 53 tys. górników odejdzie z sektora w sposób naturalny na emeryturę. Jednak część pracowników, których kopalnie zostaną zamknięte zanim osiągną wiek emerytalny, będzie zmuszona do zmiany miejsca pracy.

Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

[1] Sprawiedliwa Transformacja Węglowa w Regionie Śląskim , Implikacje dla Rynku Pracy, D.Kiewra, A.Szpor, J.Witajewski-Baltvilks, IBS RESEARCH REPORT 02/2019, MAJ 2019 (https://ibs.org.pl/publications/sprawiedliwa-transformacja-weglowa-w-regionie-slaskim-implikacje-dla-rynku-pracy/

Wyświetlenia: 535

ENRG nową siłą w segmencie akumulatorów

1.06.2021

Badanie trzeźwości a koronawirus – bezpieczne alkotesty AlcoSense Go

21.04.2021

Mercedes-Benz SL serii R 107 obchodzi 50. urodziny

21.04.2021

Nowe opony dla karetek

10.05.2021

Barometr E-shopper 2020: E-konsumenci w pandemii bardziej otwarci na nowości

18.05.2021

Via Carpatia - stan realizacji

18.05.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Sfilmuj kolej z LOTOS Kolej – konkurs dla miłośników kolei

12.05.2021

Grupa Excellence: umowa Health Medica i OTCF. Dostawa produktów o wartości 2,35 mln zł

11.06.2021

e-Catalog – mobilna aplikacja w zasięgu Twojej ręki!

19.04.2021

Właściciele Fordów otrzymują aktualizacje Power-Up, które zapewniają doskonalsze działanie nowych funkcji i poprawę ich jakości

19.05.2021

LOTOS Petrobaltic w programie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

27.04.2021

Madryt zamawia 250 autobusów marki Solaris!

27.04.2021