IVECO Poland przy współpracy z Ecobal rozpoczęło projekt sadzenia lasów w Polsce

IVECO Poland przy współpracy z Ecobal rozpoczęło projekt sadzenia lasów w Polsce

23.04.2021
Czas czytania ok. 3 minut

Importer marki IVECO w Polsce rozpoczął projekt sadzenia drzew, będący kolejnym krokiem firmy zmierzającym do neutralizacji emisji dwutlenku węgla.

IVECO Poland podpisało trzyletnią umowę partnerską z firmą Ecobal, realizującą działania na rzecz ochrony lasów w Europie. Na zlecenie IVECO Poland, Ecobal posadzi łącznie 5000 nowych sadzonek drzew na powierzchni 1 h, a łączna powierzchnia objęta opieką przez IVECO Poland wynosi 5 h. Ecobal przeznaczy na ten cel teren znajdujący się w miejscowości Radzanów, w powiecie mławskim.

Z uwagi na to, że ekosystem leśny potrzebuje różnych gatunków drzew, IVECO Poland zobowiązało się do sadzenia zarówno drzew liściastych, jak też iglastych, między innymi takich jak: dęby, buki, brzozy, olszy, sosny. Dzięki temu zwiększy się bioróżnorodność danego obszaru, a z czasem przyległych lasów. Powstający las będzie bardziej odporny na czynniki środowiskowe.

Współpraca obejmuje także niezbędne prace związane z przygotowaniem terenu, a nasadzenia będą odbywać się w sposób w pełni ekologiczny, bez użycia środków biobójczych. Natura sama dobierze najbardziej odpowiednie gatunki i sadzonki zdolne do dalszego rozwoju. Naturalne podłoże przyczyni się do optymalnej selekcji naturalnej, a w dalszej perspektywie do rozwoju zdrowego ekosystemu leśnego.

Oprócz korzyści płynących z kompensacji śladu węglowego, Ecobal umożliwia również klientom certyfikację i spotkania sieciowe online dwa razy w roku oraz wycieczki dla patronów lasów, które pozwolą klientom aktywnie uczestniczyć w projekcie.

Podczas oficjalnego spotkania partnerów projektu, które odbyło się 20 kwietnia 2021 roku w Radzanowie, obecni byli ze strony IVECO Poland: Pan Daniel Wolszczak – Dyrektor Generalny IVECO Poland oraz Pan Jacek Nowakowski - Gas Business Development Manager. Ecobal reprezentowali: Pan Don de Jong - Członek Zarządu Ecobal oraz Pan Dariusz Hejnicki - Członek Zarządu Ecobal.

Partnerzy dokonali symbolicznego sadzenia pierwszych drzew oraz odsłonięcia tablic.

Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland, powiedział: „Dla marki IVECO siłą napędową rozwoju technologii jest równowaga ekologiczna. Od wielu lat koncern IVECO podejmuje działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, dążąc do pełnej neutralizacji węglowej. Ścieżka ta rozpoczęła się od wykorzystania gazu ziemnego, jako paliwa niskoemisyjnego, a w przyszłości wodoru i bio-LNG, aby osiągnąć finalny cel jakim jest pełny wybór rozwiązań dla zielonej mobilności. Zrównoważony rozwój jest podstawowym filarem IVECO, a świadczyć o tym może nie tylko zaangażowanie firmy na rzecz zrównoważonego transportu drogowego, ale także inne inicjatywy pro-ekologiczne podejmowane na wielu rynkach. Współpraca IVECO Poland z Ecobal, potwierdza nasze zaangażowanie lokalne w ochronę środowiska naturalnego i działanie na jego rzecz. Uważam, że inicjatywa ta, jest skutecznym przeciwdziałaniem zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie terenów w Polsce. Stanowi ona jedynie początek naszych lokalnych inicjatyw oraz posłuży jako przykład dla innych firm sektora motoryzacyjnego”.

Don de Jong, Prezes Ecobal, powiedział: „Ecobal pomaga swoim partnerom zrozumieć, zrównoważyć i zrekompensować swój ślad węglowy, uwzględniając przy tym ich indywidualne preferencje. Aby wspomóc ograniczanie emisji CO2, firma Ecobal oferuje także inne projekty wspierające ochronę lasów w Europie. Dzięki współpracy z IVECO Poland możemy wspólnie pokazać realne działania na rzecz środowiska naturalnego. Przemysł motoryzacyjny dokonał ogromnej zmiany w zakresie alternatywnych paliw w ciągu ostatnich kilku lat i będzie kontynuował tą misję. Jednak ze względu na dalszy wzrost usług transportowych, w kolejnych latach konieczne są dodatkowe działania. Zaczynamy więc tu i teraz. Obie firmy ufają, że ich współpraca będzie miała realny wpływ na środowisko i będzie doskonałym przykładem owocnej zmiany, która pozwoli stawić czoła tak dużym wyzwaniom. Uważamy, że duże zmiany zaczynają się od małych rzeczy, a podejmowanie działań warto zaczynać od siebie”.

IVECO

Wyświetlenia: 597

Hiszpanie kupują Solarisy napędzane gazem CNG

26.07.2021

Od stycznia do czerwca 2021 r. sprzedaż Mercedes-Benz Cars wzrosła o 25,1%, dostawy pojazdów xEV wzrosły ponad czterokrotnie

19.07.2021

4 nieoczywiste warsztatowe odpady do utylizacji

14.07.2021

Legendarny sterowiec Goodyear Blimp zawita do Polski

2.06.2021

DACHSER z pierwszą linią drobnicową z Rzeszowa do Koszyc

7.07.2021

Hillebrand Poland - rekordowy wzrost przychodów i umocnienie pozycji lidera na polskim rynku

22.06.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Przeniesienie firmy za granicę nie uchroni przed polskimi podatkami

2.06.2021

InPost uruchamia lodówkomaty we Wrocławiu

31.05.2021

Pierwsze niepneumatyczne opony Goodyear w autonomicznych pojazdach wahadłowych

15.07.2021

BM Reflex: Podwyżki w hurcie wyhamowały, na stacjach wciąż drogo

12.07.2021

Magazynowa ekspansja Good Point pod Warszawą

14.07.2021

BM Reflex: Wyraźny wzrost cen benzyny i diesla na stacjach. Benzyna najdroższa od września 2014 roku

21.06.2021