Najkorzystniejsza oferta w przetargu na realizację obwodnicy Opatowa

Najkorzystniejsza oferta w przetargu na realizację obwodnicy Opatowa

26.04.2021
Czas czytania ok. 3 minut

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Złożyło ją konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner). Prace wycenione zostały na 403,7 mln zł. Brak odwołań od decyzji komisji przetargowej to jeden z warunków podpisania umowy z wykonawcą. Ponadto w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na projekt i budowę łącznika północnego do obwodnicy w ciągu DK74.

Projekt i budowa

Obwodnica Opatowa o długości ok. 12 km będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Miasto odetchnie, kierowcy nie będą stać w korkach

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu: DK74 Sulejów - Kielce - Kraśnik i DK9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów. Na odcinku w historycznym centrum miasta obie te drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową. W związku z tym Opatów jest zakorkowany w godzinach szczytu. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, a co trzeci jest pojazdem ciężkim.

Obwodnica Opatowa uwolni miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci też czas podróżowania drogami krajowymi nr 9 i nr 74. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Bezkolizyjnie po nowym śladzie

Inwestycja polegać będzie na budowie, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 km. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa. Jej uzupełnieniem będzie trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74 poprowadzony na północ od miasta. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę łącznika planowane jest w najbliższym czasie.

W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe:

- węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74,

- węzeł Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9, zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa.

Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 planowane są bezkolizyjne ronda. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadania wykonawcy

Zadaniem wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego w oparciu o wykonaną koncepcję programową, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie obwodnicy. Prace powinny zostać zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

GDDKiA

Wyświetlenia: 560

Hellmann kontynuuje zeszłoroczny sukces w rozwoju biznesu w I kwartale 2021 r

10.06.2021

Mercedes i Lewis Hamilton uzgadniają przedłużenie kontraktu o dwa lata

6.07.2021

Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom w dniu ich święta

22.06.2021

Przedsiębiorcy wskazali na największe wyzwania w najbliższych 5 latach

6.07.2021

Podpisaliśmy umowy na dokumentację dla obwodnic Kowalewa Pomorskiego i Lipna

15.06.2021

Laureaci plebiscytu Fleet Derby 2021

21.06.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Inter Cars to najszerszy asortyment i najszybsza dostawa

20.07.2021

UTA rozszerza sieć LNG dzięki współpracy zLIQUIND 24/7

11.06.2021

Zapotrzebowanie na przewozy 20% wyższe niż rok temu. Branża transportowa odżywa po pandemii. Raport Oferteo.pl

6.07.2021

Kolejne 2 supermarkety po rebrandingu na SPAR

14.07.2021

Hiszpanie kupują Solarisy napędzane gazem CNG

26.07.2021

Rekord świata w ekonomicznej jeździe Mustanga Mach-E

20.07.2021