Wybór oferty na kontynuację budowy S7 Widoma - Kraków

Wybór oferty na kontynuację budowy S7 Widoma - Kraków

27.04.2021
Czas czytania ok. 4 minut

Spośród sześciu firm i konsorcjów, które złożyły oferty do przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do Krakowa, wybraliśmy ofertę konsorcjum firm Gulermak i Mosty Łódź. Koszt prac wyniesie 1 545 681 714,00 zł.

Wkrótce podpisanie umowy

Jeżeli w ciągu najbliższych dziesięciu dni nie będzie odwołań od tej decyzji, rozpocznie się standardowa kontrola Prezesa UZP. Po pozytywnym wyniku kontroli podpisana zostanie umowa. i nowy wykonawca rozpocznie prace.

Zakres zadań dla wykonawcy

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie kontynuacja projektowania dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku wprowadzenia innych rozwiązań projektowych niż te, które zaproponował poprzedni wykonawca, jego następca będzie zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń. W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Zakres zadania nie obejmuje budowy węzła Widoma, który powstaje w ramach budowy S7 Widoma - Szczepanowice i węzła Kraków Nowa Huta. Ten drugi powstał w ramach budowy poprzedniego odcinka S7, czyli od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta.

Termin realizacji

Wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z wymaganiami przetargowymi mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż:

1. odcinek nr 1 zamiejski - 25 miesięcy od daty zawarcia umowy,

2. odcinek nr 2 miejski - 31 miesięcy od daty zawarcia umowy,

3. odcinek nr 3 Kocmyrzowska - 34 miesiące, jeżeli GDDKiA będzie wykonywać roboty na tym odcinku (na mocy porozumienia z Miastem Kraków).

Poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy

7 grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma - Kraków.

Przypominamy, że 20 lipca 2020 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Wojewodę Małopolskiego i tydzień później GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy. W związku z tym, że przez następne ponad dwa miesiące prowadzono wyłącznie roboty przygotowawcze i to w niezadawalającym zakresie, 5 października 2020 r. inżynier kontraktu, z ramienia firmy nadzorującej prace, wezwał wykonawcę, firmę Webuild (dawniej Salini), do poprawy. Nadzór stwierdził, że wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zdania objęte umową.

8 października 2020 r. GDDKiA wezwała wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków i usunięcia w ciągu 30 dni od doręczenia pisma, wszystkich zaistniałych nieprawidłowości, podkreślając, że dalsza zwłoka w realizacji robót spowoduje niedotrzymanie terminu na ukończenie prac, określonego w umowie.

Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. na odcinku od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Dalsze kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu.

GDDKiA niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i przygotowaniu materiałów przetargowych wysłała ogłoszenie o przetargu do Dziennika Urzędowego UE. Miało to miejsce 23 grudnia 2020 r. Otwarcie ofert nastąpiło 15 marca 2021 r.

GDDKiA

Wyświetlenia: 552

Mazop Group inwestuje w innowacje – biznes tekturowy nie zwalnia tempa

15.07.2021

Inter Cars to najszerszy asortyment i najszybsza dostawa

20.07.2021

Goodyear wprowadza DrivePoint – nowe narzędzie do monitorowania ciśninia w oponach dla flot

30.06.2021

Transport z rekordowym zadłużeniem

30.06.2021

Jak pandemia zmieniła projektowanie osiedli

15.06.2021

DACHSER buduje nowy oddział w Lizbonie

13.07.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

UTA rozszerza sieć LNG dzięki współpracy zLIQUIND 24/7

11.06.2021

Cyfyzacja jest siłą napędową transportu

6.07.2021

Wakacje za pasem. Czy przygotowaliście auto na wyjazd?

8.07.2021

60% firm logistycznych zamierza w tym roku zainwestować w nowe rozwiązania

26.07.2021

Członek Zarządu Solaris w Radzie Fundacji UAM w Poznaniu

20.07.2021

SPEDCONT zwiększa moce przeładunkowe

5.07.2021