Zielone światło dla S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem

Zielone światło dla S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem

7.05.2021
Czas czytania ok. 4 minut

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził dwa Programy Inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5, który połączy S7 z autostradą A1. Pierwszy Program obejmuje odcinek Wirwajdy - granica woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Drugi, od granicy tych województw do autostrady A1 w okolicy Grudziądza. Dzięki temu w połowie tego roku ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowych dla całej ok. 90-kilometrowej trasy.

- W 2020 r. zakończyliśmy pierwszy etap, czyli Studium korytarzowe. Teraz uzyskaliśmy finansowanie dalszych prac przygotowawczych. Dzięki temu przejdziemy do opracowania możliwych wariantów przebiegu trasy w dwóch korytarzach. Propozycje projektantów przedstawimy lokalnym społecznościom i po wysłuchaniu ich głosów wskażemy wariant optymalny - podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Studium korytarzowe

W ubiegłym roku zakończyliśmy prace nad Studium korytarzowym dla tej drogi, które jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, czyli STEŚ. 7 października 2020 r. rozmawialiśmy z przedstawicielami wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, przez których obszary przechodzą wskazane korytarze. Wówczas opublikowaliśmy również Streszczenie Studium Korytarzowe dla S5 Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1).

Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich m.in. przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac wskazaliśmy dwa o szerokości kilku kilometrów. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo - Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy. W woj. kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta. Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ, zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji środowiskowych, co zostanie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, zebraniem informacji od obywateli i przedstawicieli samorządów oraz przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

Planowane terminy i zakres inwestycji

Szacowany czas przewidziany na prace przygotowawcze, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, to lata 2021 - 2028. Orientacyjny koszt tych prac wyniesie około 33 mln zł, natomiast koszt budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł. Przewidujemy, że zakończenie budowy nastąpi w roku 2032. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi głównej, dodatkowych jezdni, węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie i oświetlenie drogi, elementy obsługi ruchu pieszego i rowerowego oraz urządzenia BRD i zarządzania ruchem. Prace przewidują również zagospodarowanie zieleni, przebudowę dróg innych kategorii i przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją. W ramach zadania zbudowane zostaną także Obwody Utrzymania Drogi i Miejsca Obsługi Podróżnych, których liczba i lokalizacja zostanie ustalona po opracowaniu STEŚ.

Cel inwestycji

Nowy odcinek S5 połączy drogą szybkiego ruchu drogę ekspresową S7 (Ostróda) z autostradą A1 (Grudziądz). Powstanie korytarz transportowy wschód-zachód i tym samym strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych regionu. Ważnym elementem jest także możliwość przeniesienia ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane, co usprawni przewozy towarowe, odciąży sieć drogową przechodzącą przez centra miast i poprawi warunki życia mieszkańców.

Dzięki planowanej inwestycji poprawią się również warunki jazdy i bezpieczeństwo użytkowników dróg. Nastąpi też podwyższenie średnich prędkości podróży, co wpłynie na skrócenie jej czasu. Prognozowane średniodobowe natężenie ruchu na planowanej drodze ekspresowej S5 w roku 2048 wyniesie blisko 23 tys. pojazdów.

Pierwsze prace na S5 w województwie warmińsko-mazurskim już się toczą

Aktualnie toczą się prace na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy o długości ok. 5 km. Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji przekroczyło już 30 proc., a oddanie do ruchu przewidziane jest w maju 2023 roku.

GDDKiA

Wyświetlenia: 579

Nowy EQS: wydajny napęd elektryczny zapewnia do 770 km zasięgu

14.05.2021

Mercedes-Benz CLS po liftingu już w sprzedaży w Polsce

6.05.2021

IVECO, oficjalny partner Alfa Romeo Racing ORLEN, dostarcza pojazdy ciężarowe IVECO S WAY na potrzeby logistyczne zespołu

23.04.2021

Majowe nowości w ofercie Valeo Service

13.05.2021

Nowa hala serwisowa Kolei Dolnośląskich coraz bliżej

12.05.2021

Hegelmann Poland rozwija usługę transportu multimodalnego w odpowiedzi na wyzwania w branży logistycznej

12.05.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Prologis wynosi PARKlife na kolejny poziom – wystartowały BOOK BOXY

31.05.2021

BM Reflex: Bez większych zmian na stacjach

26.04.2021

Ekspansja zagraniczna Nevomo. Polski startup wejdzie no nowe rynki

20.04.2021

GEFCO dostarcza nowe auta dostawcze dla Poczty Polskiej

15.04.2021

Na wakacje kamperem? Udogodnienia dostępne na stacjach Circle K

8.06.2021

DACHSER Shanghai z prestiżowym certyfikatem CEIV Pharma

19.05.2021