INPOST – PROGRAM POLSKICH OBLIGACJI

INPOST – PROGRAM POLSKICH OBLIGACJI

12.05.2021
Czas czytania ok. 1 minuty

Wartość programu obligacji to 1 mld zł

InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – podpisał umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. jako współorganizatorami i dealerami oraz ING Bankiem Śląskim S.A. jako dealerem w sprawie ustanowienia programu polskich obligacji. Program obejmie serie emisji obligacji denominowanych w złotych, podlegających prawu polskiemu, do łącznej wartości nominalnej 1 miliarda złotych. W styczniu 2021 InPost z sukcesem zadebiutował na giełdzie EURONEXT Amsterdam.

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji do częściowej spłaty kredytu pomostowego, który zamierza zaciągnąć w celu sfinansowania przejęcia Mondial Relay – wiodącego dostawcy rozwiązań logistycznych dla e-commerce w Europie . Wartość transakcji planowanego nabycia Mondial Relay, ogłoszonego 15 marca 2021 r., wynosi ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł).

Obligacje wyemitowane w ramach Programu będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym [1] , bez obowiązku publikacji prospektu emisyjnego [2] . Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i mogą zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (Alternatywny System Obrotu) Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje wyemitowane w ramach Programu mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej z terminem zapadalności do 6 lat. Ostateczne parametry każdej serii obligacji zostaną określone w procesie budowania księgi popytu.

Z zastrzeżeniem warunków rynkowych i wymaganych zgód korporacyjnych, spółka zamierza wyemitować pierwszą serię Obligacji w ramach Programu do końca lipca 2021 roku.

[1] W rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 – „Rozporządzenie w sprawie Prospektu”, zgodnie z art. 33 ust. Ustawa o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Z późn. Zm.),

[2] Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia w sprawie Prospektu

Wyświetlenia: 421

TomTom wprowadza na rynek TomTom GO Expert: 7-calową nawigację HD dla zawodowych kierowców

11.06.2021

Opona Goodyear Eagle F1 SuperSport R wybrana jako oryginalne wyposażenie najnowszego Porsche 911 GT3 o mocy 502 KM

24.05.2021

Rosnący popyt na rzadkie surowce szansą dla Polski

26.04.2021

Robert Antczak wzmocnił KW ZPL

11.06.2021

BM Reflex: Autogaz dalej tanieje

10.05.2021

LOTOS Petrobaltic w programie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

27.04.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Marzec na bydgoskim lotnisku

21.04.2021

Trzy zasady w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, których potrzebuje każde przedsiębiorstwo w 2021 r.

15.04.2021

Firma Total zmienia się w TotalEnergies

1.06.2021

Gumowy asfalt – czyli jak polepszyć i wyciszyć drogi

28.05.2021

Wodorowe Solarisy pojadą do Frankfurtu

4.05.2021

0,005km/km2 ¬– polska sieć autostrad nadal ma problemy z gęstością. Budujemy, ale drogo i powoli

19.04.2021