Poznaliśmy chętnych do budowy pierwszego odcinka S10 Bydgoszcz - Toruń

Poznaliśmy chętnych do budowy pierwszego odcinka S10 Bydgoszcz - Toruń

30.08.2021
Czas czytania ok. 6 minut

Dziewięć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku od węzła Bydgoszcz Południe do Emilianowa wraz z rozbudową DK25. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, przyszły wykonawca zbuduje pierwszy z czterech odcinków wyczekiwanej S10 Bydgoszcz - Toruń.

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S10 o długości 8,9 km wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25 na odcinku 5,3 km. W trakcie budowy, rozbudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, powstanie nowy węzeł Emilianowo, dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych oraz dwa węzły (Zielona i Brzoza) w ciągu DK25.

Ofertę z najniższa ceną, 409 856 541,00 zł, złożyła firma Budimex. Z kolei najwyższą ofertę złożyło konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner), które wyceniło ją na kwotę 521 344 283,31 zł. Budżet GDDKiA na realizację tej inwestycji to 560 391 738,81 zł, co oznacza, że wszystkie oferty mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację zadania.

Pełna lista ofert:

  • Budimex - 409 856 541,00 zł
  • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - 410 820 000,00 zł
  • Polaqua - 417 775 940,28 zł
  • konsorcjum Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) - 444 700 000,07 zł
  • Strabag - 450 136 689,24 zł
  • konsorcjum NDI (lider), NDI Sopot (partner), SP Sine Midas Stroy (partner) - 462 521 700,12 zł
  • konsorcjum Mota Engil Central Europe (lider) i Masfalt (partner) - 503 207 378,70 zł
  • PORR - 515 566 800,00 zł
  • konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner) - 521 344 283,31 zł

Przedstawione oferty zostaną teraz poddane analizie. Kryteria ich oceny to: okres gwarancji jakości (30 proc.), termin realizacji kontraktu (10 proc.) oraz cena (60 proc.).

Cztery przetargi na S10 Bydgoszcz - Toruń

Jest to pierwszy z czterech przetargów na S10 Bydgoszcz - Toruń. Postępowanie ogłosiliśmy 18 czerwca br. Dla pozostałych trzech odcinków trwa etap składania ofert. W sprawie czterech przetargów wpłynęło łącznie ponad 3200 zapytań.

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz właśnie S10 Toruń - Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP. Zadanie znalazło się w niedawno ogłoszonym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.).

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.

Harmonogram

28 listopada 2016 r. - podpisano umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice)

31 stycznia 2019 r. - złożono w RDOŚ w Bydgoszczy Raport o oddziaływaniu na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24 lutego 2020 r. - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania

29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ

28 lipca 2020 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.

17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówiła wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz

26 października 2020 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.

28 stycznia 2021 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.

31 marca 2021 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.

10 maja 2021 r. - przedłużenie przez GDOŚ terminu załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r.

4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe

18 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w m. Brzoza

27 sierpnia 2021 r. - otwarcie ofert w przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w Brzozie

2022-2026 - planowane lata realizacji S10 Bydgoszcz - Toruń w systemie Projektu i buduj

GDDKiA

Wyświetlenia: 891

CEVA transportuje platformę wiertniczą z Polski do Tanzanii

8.10.2021

Kolejny krok DHL Parcel w kierunku zerowej emisji – elektryczne rowery dla pracowników

19.11.2021

Colliers wdraża nową strategię ESG i zobowiązuje się do osiągnięcia zeroemisyjności

13.10.2021

Rozpoczynamy drugi etap remontu autostrady A4 pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego i śląskiego

13.10.2021

Barometr COVID-19: co trzecie MŚP boi się kolejnych miesięcy. Co piąte nie liczy w powrót koniunktury

16.11.2021

Elektryzujące osiągi nowego Mustanga Mach-E

4.10.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Real Management sprzedało budynek Canal+

21.10.2021

Wsparcie dla osób dotkniętych przez kryzys na granicy z Białorusią

18.11.2021

InPost rozpoczyna współpracę z eBay w Wielkiej Brytanii

18.11.2021

Słupsk jako pierwszy testuje autobus elektryczny Scania

8.11.2021

GEFCO pokazało swój pierwszy neutralny pod względem emisji CO2 pociąg na Nowym Jedwabnym Szlaku

22.11.2021

Goodyear po raz drugi z rzędu zwycięża w rankingu opon całorocznych magazynu Auto Bild

31.10.2021