LOTOS aktywnie rozwija działalność wydobywczą w Norwegii

LOTOS aktywnie rozwija działalność wydobywczą w Norwegii

14.09.2021
Czas czytania ok. 4 minut

Złożenie aplikacji w rundzie koncesyjnej APA 2021 oraz ujednolicenie udziałów w ramach projektu NOAKA to główne działania finalizowane we wrześniu br. przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge. Dzięki tym oraz innym rozwijanym projektom koncern optymalizuje swoje aktywa w Norwegii dążąc do jak najbardziej efektywnego ich wykorzystania oraz zabezpieczenia ich potencjału rozwoju na kolejne lata.LOTOS Norge złożyła 8 września br. aplikacje w kolejnej rundzie koncesyjnej APA (ang. Awards in Predefined Areas). Większość z wnioskowanych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już swoje udziały i prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, min.: NOAKA oraz Sleipner. Natomiast jeden z obszarów, zgłoszony wspólnie z PGNiG Norway, znajduje się w części Morza Północnego, gdzie dotychczas LOTOS nie prowadził aktywnych poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Obydwa koncerny od lat współpracują ze sobą właśnie m.in. w segmencie wydobywczym w Norwegii. Zgodnie z obowiązującą od 2019 roku umową spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG jest wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego wydobywanego w Norwegii przez LOTOS Norge.

Celem udziału w organizowanych rokrocznie przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii rundach koncesyjnych jest przede wszystkim zwiększanie potencjału wydobywczego na kolejne lata. To najbardziej efektywny sposób rozwoju portfela aktywów o dużym potencjale wzrostu wartości. Wybrane obszary stanowią również okazję do poprawy parametrów posiadanych już koncesji. Rundy koncesyjne sprzyjają też zacieśnianiu współpracy z partnerami. Podczas ostatniej rundy (APA 2020) LOTOS Norge otrzymała 3 nowe koncesje. Wyniki obecnej rundy zostaną ogłoszone w styczniu 2022 roku.

Harmonizacja na projekcie NOAKA

Dzień później, tj. 9 września br., LOTOS Norge podpisała z AkerBP umowę dotyczącą tzw. harmonizacji udziałów na koncesjach w obszarze NOA (North of Alvheim) oraz Fulla. Dokumenty trafią teraz do zatwierdzenia przez norweskie władze. Dokument reguluje wymianę udziałów pomiędzy LOTOS Norge a AkerBP w 8 koncesjach: PL873, PL026B, PL364, PL442, PL442B, PL442C, PL874, PL026. Finalnie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, LOTOS w każdej z nich będzie miał efektywny, jednolity udział na poziomie 12,3%.

Porozumienie uprości współpracę oraz rozliczenia pomiędzy partnerami. Pozwolą na to równe udziały oraz bardziej zbilansowana struktura produkcji w podziale ropa/gaz. W rezultacie nie będzie np. konieczności zawierania komercyjnych umów pomiędzy poszczególnymi aktywami w związku z ich uruchamianiem do produkcji na przestrzeni czasu (co wymuszają istniejące ograniczenia przerobowe na platformie procesowej). Wszystko to przełoży się na wzrost skali projektu z pespektywy LOTOSU oraz na wyższą wartość nowych prospektów w otaczającym NOAKA obszarze we współpracy z AkerBP. Dokonano także wyboru koncepcji zagospodarowania dla obszaru NOAKA. Do końca 2022 roku ma zostać przygotowany plan zagospodarowania złóż, a na rok 2027 zaplanowano uruchomienie produkcji.

Projekt NOAKA (mat. prasowe AkerBP)Projekt NOAKA (mat. prasowe AkerBP)

NOAKA jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych na Morzu Północnym, z łącznym potencjałem ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych (udział 100%). Dla LOTOSU projekt stanowi bazę do dalszego rozwoju spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dotyczy on zagospodarowania odkrytych złóż w obszarze na północ od Heimdal: Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Liatårnet, Rind, Fulla oraz Froy z operatorem AkerBP, a także złóż Krafla oraz Askja, w których LOTOS nie posiada udziałów, a których operatorem jest firma Equinor.

Pozostałe projekty

LOTOS Norge jest też w przededniu podpisania finalnych umów dotyczących harmonizacji oraz wyboru koncepcji zagospodarowania dla zlokalizowanego w obszarze Heimdal projektu Trell/Trine. Jego operatorem jest firma AkerBP. Obecnie zakładana jest możliwość zagospodarowania poprzez podłączenie do jednostki pływającej, której zadaniem jest wydobywanie, wstępne oczyszczenie, przechowywanie oraz przeładunek ropy naftowej i gazu ze złóż podmorskich (tzw. infrastruktury FPSO, ang. floating production, storage and offloading ) w obszarze Alvheim. Potencjał zasobowy tych złóż spółka szacuje na ok. 2,6 mln boe dla udziału LOTOSU, z możliwością uruchomienia wydobycia w 2025 roku. Ostateczny udział LOTOSU w złożach Trell/Trine to 11,9%.

Ponadto w sierpniu br. Repsol, bądący operatorem złoża Yme, uzyskał od regulatora zgodę na rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej na tym projekcie. Zakładany obecnie termin uruchomienia produkcji to 4 kw. 2021 roku. Potencjał zasobowy tego złoża to ponad 12 mln bbl, dla 20% udziału LOTOSU.

Grupa Lotos

Wyświetlenia: 827

Krajowy rynek leasingu na dużym plusie

23.10.2021

LOTOS Zielona księga dla rozwoju CCS w Polsce

3.11.2021

Kuehne+Nagel i Lufthansa Cargo promują paliwa neutralne pod względem emisji CO2

8.10.2021

Samochód a opony– rusza wielka loteria Goodyear

4.10.2021

Kuehne+Nagel zostaje pierwszym dostawcą logistyki lotniczej, oferującym klientom zrównoważone paliwo dla wszystkich przesyłek

12.11.2021

DHL Parcel – doręczy paczki z Amazon Prime

8.11.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

Klasa C Limuzyna i Kombi z hybrydowym napędem plug-in – ponad 100 km zasięgu w trybie elektrycznym (WLTP)

4.11.2021

Osiągnięto porozumienie ze stroną społeczną LOTOSU

2.11.2021

Nowa nazwa IVECO Group oraz logo zapowiadają przyszłość nowej organizacji w obszarze On-Highway

1.10.2021

W warszawskim Klifie już działa EUROSPAR

15.10.2021

Czy gwarancja zastępcza wpłynie na popyt na mieszkania

12.10.2021

Jak zmieniły się preferencje nabywców mieszkań

20.10.2021