650 ton asfaltu LOTOSU na litewskim lotnisku

650 ton asfaltu LOTOSU na litewskim lotnisku

15.11.2021
Czas czytania ok. 3 minut

Pod koniec października br. zakończyła się realizowana przez A.C.B. Latvia przebudowa dróg startowych na lotnisku Palanga w zachodniej części Litwy. Modernizacja miała na celu zwiększenie nośności i poprawę bezpieczeństwa pasa startowego portu lotniczego. W ramach prac budowlanych ułożono 83 tys. ton mieszanek mineralno-asfaltowych. Prace nawierzchniowe na lotnisku wymagały szybkiego tempa, mobilizacji wykonawcy i niezawodności dostaw. Wysokiej jakości asfalty dostarczyła spółka LOTOS Asfalt.

Nasza firma jest profesjonalnym i sprawdzonym producentem, a także dostawcą asfaltów do budowy nawierzchni o najwyższych wymaganiach eksploatacyjnych, takich jak budowa czy remont lotnisk w kraju i za granicą – podkreśla Krzysztof Rodzik, członek zarządu spółki LOTOS Asfalt. – Zawdzięczamy to bardzo wysokiej jakości produktów oraz doskonalej logistyce dostaw, które są priorytetem naszej działalności. Lotnisko w Palandze jest kolejnym projektem lotniczym, na którym zastosowano nasze nowoczesne asfalty. W swoim portfolio mamy między innymi lotniska w Wilnie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Dęblinie, Radomiu, Bydgoszczy czy Pyrzowicach, gdzie inwestorzy i wykonawcy obdarzyli nas zaufaniem, a my dołożyliśmy wszelkich starań, aby sprostac ich wysokim wymaganiom i odnieślismy sukces – dodaje Krzysztof Rodzik.

palanga asfalts-11.jpg

Lotnisko w Palandze, które w 2019 r. obsłużyło 338 tys., a w 2020 r. 120 tys. pasażerów, jest istotnym punktem komunikacyjnym w połączeniu z dużym, niezamarzającym portem morskim w Kłapejdzie. Wokół lotniska istnieje doskonale rozwinięta sieć dróg, umożliwiająca połączenie z głównymi miastami regionu i sąsiednimi krajami. W ramach przebudowy portu lotniczego zmodernizowany został pas startowy o długości 2,3 km i szerokości 45 m. Wymienione zostały wszystkie asfaltowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni pasa startowego, jak również leżące poniżej warstwy podbudowy z kruszyw. Ponad 90 procent materiałów z rozbiórki starej nawierzchni zostało poddanych recyklingowi i ponownie wykorzystanych do budowy nowych nawierzchni.

palanga asfalts-2.jpg

Charakter i zakres prac oraz wysokie standardy nawierzchni lotniskowych wymagają asfaltów o szczególnej jakości i parametrach. Zastosowanie asfaltów modyfikowanych polimerami zapewnia drogom kołowania wysoką trwałość i odporność na deformacje oraz działanie wody, mrozu i soli odladzających. Nawierzchnie asfaltowe to również nawierzchnie bezpieczne posiadające odpowiednią szorstkość – parametr niezwykle istotny na drogach lotniskowych, dlatego tego typu rozwiązania stosuje się zarówno w Polsce, jak i za granicą.

palanga asfalts-38.jpg

Na przebudowę lotniska w Palandze firma LOTOS Asfalt dostarczyła 650 ton asfaltów modyfikowanych. – W roku 2021 blisko 30% sprzedaży LOTOS Asfalt trafiło na rynki zagraniczne. Jesteśmy ważnym dostawcą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nasze asfalty trafiają między innymi do krajów bałtyckich, a także do Czech, Słowacji, Rumunii i na Ukrainę. Ważnym rynkiem eksportowym jest także Skandynawia - podkreśla Krzysztof Rodzik.

LOTOS Asfalt

Wyświetlenia: 883