LOTOS wspiera rozwój sektora biogazu i biometanu

LOTOS wspiera rozwój sektora biogazu i biometanu

25.11.2021
Czas czytania ok. 3 minut

Przedstawiciele rządu, inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla tego sektora, organizacji z otoczenia biznesu, jednostek finansowych oraz świata nauki zawarli „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce”. Dokument, którego jednym z sygnatariuszy jest również Grupa LOTOS, podpisano 23 listopada 2021 r. w Warszawie.

Celem inicjatywy pilotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest wypracowanie działań na rzecz zwiększenia roli sektora wytwarzania biogazu, zbudowania rynku wytwarzania biometanu oraz wzmocnienia pozycji krajowych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. To ważny element implementujący i urzeczywistniający założenia Polskiego Ładu, który ma za zadanie wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki.

Rozwój sektora produkcji biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i jest ważnym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Zwiększenie wytwarzania energii z biogazu i biometanu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. To również ważny element walki o poprawę jakości powietrza, poprzez zmniejszenie emisji metanu do atmosfery.

Porozumienie zawiera m.in. listę obszarów kluczowych dla rozwoju całego sektora wraz z uwarunkowaniami, docelowym modelem rynku i postulowanymi kierunkami działań. To przede wszystkim kwestia rozwoju lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu i biometanu, łańcucha dostaw (w tym udziału tzw. local content), czy też zagospodarowania biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego a także nawozowego wykorzystania substancji pofermentacyjnych.

Istotnym obszarem są również sposoby zagospodarowania biogazu i biometanu. W Grupie LOTOS prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące wykorzystania do produkcji wodoru źródeł odnawialnych. Jedną z opcji jest właśnie użycie biogazu, z którego po oczyszczeniu powstaje biometan. Biowodór (renewable hydrogen) wyprodukowany z biometanu będzie mógł być użyty jako samoistne paliwo wodorowe w przyszłości lub jako biowodór wbudowany w cząsteczki paliw ciekłych i stanowić komponent klasycznych paliw. Projekt ten ma olbrzymi potencjał dla realizacji w Polsce unijnych celów w zakresie stosowania biokomponentów/biopaliw zaawansowanych.

Zawarte dziś porozumienie zawiera szereg ważnych i potrzebnych zapisów. Szczególnie istotne są deklaracje dotyczące zapewnienia stabilnego otoczenia regulacyjnego oraz wspólnego wypracowania rozwiązań prawnych zapewniających dynamiczny rozwoju całego sektora biogaz/biometan – podkreśla Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu ds. innowacji i inwestycji Grupy LOTOS. – W zastosowaniu biogazu dostrzegamy znaczny potencjał co do dekarbonizacji zarówno przemysłu, jak i transportu. Może być on użyty zarówno w procesie produkcji paliw tradycyjnych, poprzez wytworzenie biowodoru, który jest wykorzystywany w procesach rafineryjnych, jak również bezpośrednio w pojazdach, w postaci bioCNG/bioLNG.

Grupa LOTOS planuje także do 2024 roku uruchomić innowacyjną platformę aukcyjną do kontraktacji dostaw biogazu, biometanu i biowodoru oraz monitorowania stabilności procesów produkcyjnych u dostawców. Projekt zakłada przygotowanie oraz wdrożenie kompleksowej innowacyjnej platformy pozwalającej na kontraktację przez Grupę LOTOS wolumenów paliw ekologicznych, bieżący nadzór nad procesami produkcyjnymi zakontraktowanych instalacji dostawców, oraz komunikację promocyjno-informacyjną ze środowiskiem potencjalnych dostawców technologii, instytucjami finansowymi i patentami biznesowymi (dostawcy i odbiorcy paliw ekologicznych).

Grupa LOTOS

Wyświetlenia: 331

W warszawskim Klifie już działa EUROSPAR

15.10.2021

Bridgestone zachęca kierowców, aby przygotowali się do zimy i zmienili opony zanim pojawi się pierwszy śnieg

26.11.2021

Już od jutra, 1 grudnia, opłaty e-Toll obejmą wszystkich

30.11.2021

Solaris umacnia swoją pozycję lidera e-mobilności we Włoszech

11.10.2021

Pierwszy odcinek A1 z dwiema jezdniami po trzy pasy ruchu

2.12.2021

Elektryczny pojazd ciężarowy Scania do ekstremalnie ciężkiego i długiego zestawu Jula Logistics

3.11.2021
Pokaż więcej

Ostatnio dodane wiadomości

LOTOS wspiera rozwój sektora biogazu i biometanu

25.11.2021

Czy podwyżki stóp procentowych odbiły się echem na rynku mieszkań

18.11.2021

Hegelmann Poland pokazuje swoich “Trucker Heroes” w ramach wspólnej kampanii z Transporeon

10.11.2021

DHL Express inwestuje w fotowoltaikę w swoich oddziałach

25.11.2021

IVECO T WAY uhonorowany prestiżową niemiecką nagrodą za wzornictwo

6.12.2021

Walter Herz skomercjalizuje istniejące budynki w inwestycji OKAM na warszawskim Żeraniu

11.10.2021