Udostępniamy kolejne kilometry szlaku Via Baltica. Odcinek S61 Wysokie - Raczki otwarty

Udostępniamy kolejne kilometry szlaku Via Baltica. Odcinek S61 Wysokie - Raczki otwarty

4.01.2022
Czas czytania ok. 3 minut

Oddaliśmy do ruchu odcinek drogi ekspresowej S61 Wysokie - Raczki o długości 20,2 km. To pierwszy z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, który został zakończony. W 2022 roku udostępnimy do ruchu odcinek S61 Szczuczyn - Ełk Południe, podobnie jak odcinek w woj. podlaskim, od Suwałk do granicy Polski z Litwą w Budzisku. W roku 2023 zakończymy budowę odcinka Ełk Południe - Wysokie.

Infografika informująca o oddaniu odcinka S61 Wysokie - Raczki do ruchu. Po lewej stronie mapa z zaznaczonym oddawanym odcinkiem. Po prawej zdjęcie przedstawiające oddaną drogę ciągnącą się po horyzont. Widoczne pasy ruchu, w tle las oraz poruszające się po drodze pojazdy.

- To kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, który przekazujemy w tym roku kierowcom do użytkowania. Otwarcie tego dwudziestokilometrowego odcinka drogi S61 jest istotne nie tylko z punktu widzenia Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Obraliśmy sobie za cel, że zbudujemy międzynarodową trasę, która bezpośrednio połączy północ i południe Europy. Niech dzisiejszy dzień stanowi dowód na to, że wszystko jest na najlepszej drodze, aby ten cel wykonać - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Zakończenie w ciągu najbliższych dwóch lat budowy pozostałych dwóch mazurskich odcinków S61 wraz z odcinkami tej drogi realizowanymi na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego ma ogromne znaczenie dla rozwoju północno-wschodniej części Polski. Będzie to możliwe dzięki połączeniu drogami ekspresowymi z Warszawą i resztą kraju - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Otwarcie odcinka drogi ekspresowej S61 to kolejne osiągnięcie, którego nie udałoby się uzyskać bez dofinansowania z Funduszy Europejskich. Jednym z głównych celów programu Instrument „Łącząc Europę” – CEF, w ramach którego finansowana jest przedmiotowa inwestycja, jest zapewnienie zrównoważonego i efektywnego transportu. Cieszę się, że dzięki funduszom unijnym właśnie się to udaje, a nasze działania dodatkowo znacznie usprawniają i podnoszą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, którego uczestnikiem jest każdy z nas. - powiedziała pani Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Co zyskają kierowcy?

Zgodnie z umową powstała droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wyremontowano także wybrane drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstało m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Kalinowo. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Znaczenie drogi ekspresowej S61

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie - łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław - Warszawa - Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią.

Tranzyt na razie przez DK8

Do czasu zakończenia budowy pozostałych dwóch odcinków S61 w województwie warmińsko-mazurskim, tj. Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk Południe - Wysokie ruch tranzytowy z węzła Raczki będzie kierowany tak, jak dotychczas drogą krajową nr 8 w kierunku Augustowa.

Koszt inwestycji i dofinasowanie z Unii Europejskiej

Wykonawcą ponad 20-kilometrowego fragmentu trasy od miejscowości Wysokie do Raczek o wartości 484,3 mln zł byłą firma Budimex.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF). Wartość Dofinansowania z UE wynosi 379 583 347 euro i obejmuje sześć zadań w ramach Projektu budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko.

GDDKiA

Wyświetlenia: 733