Ruszają prace przygotowawcze dla obwodnicy Szalejowa Górnego

Ruszają prace przygotowawcze dla obwodnicy Szalejowa Górnego

8.02.2022
Czas czytania ok. 2 minut

Obwodnica Szalejowa Górnego w ciągu DK8 to jedna z dziewięciu obwodnic, które planujemy zrealizować w najbliższych latach na Dolnym Śląsku. Podpisaliśmy właśnie umowę na opracowanie wariantów jej przebiegu.

Zadania wykonawcy

Dokumentację o wartości prawie 3 mln zł zrealizuje konsorcjum firm TPF (lider) i TPF GETINSA EUROESTUDIOS (partner). W ramach umowy zostanie wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca opracowując dokumentację STEŚ-R, przygotuje także Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje obwodnicę w systemie Projektuj i buduj.

Na etapie STEŚ-R zostaną wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej potencjalne przebiegi obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu DK8 jako drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok 3 km.

O inwestycji

To część szerszych działań na DK8 od Szczytnej do Kłodzka. Obecny przebieg drogi zostanie rozbudowany, by poprawić jej przepustowość. Na wysokości Szalejowa Górnego droga zostanie poprowadzona nowym śladem. W efekcie wyprowadzi tranzyt, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców.

Realizacja obwodnicy planowana jest w latach 2027-2029. Wykonane zostaną roboty drogowe, odwodnienie, zieleń drogowa. Powstaną nowe obiekty inżynierskie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanały technologiczne oraz urządzenia ochrony środowiska.

Nowe obwodnice w woj. dolnośląskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Dolnym Śląsku na etapie prac przygotowawczych jest siedem obwodnic: Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3, Legnicy w ciągu DK94, Oławy w ciągu DK94, Milicza w ciągu DK15, Międzyborza w ciągu DK25 i Złotego Stoku w ciągu DK46.

Dodatkowo prace koncepcyjne trwają dla tzw. małej obwodnicy Trzebnicy w ciągu DK15.

GDDKiA

Wyświetlenia: 1192