Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Bielska Podlaskiego

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Bielska Podlaskiego

10.02.2022
Czas czytania ok. 2 minut

Oferta konsorcjum trzech firm - Unibep, Budrex i Value Engineering - została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na realizację prawie 3-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 66 w rejonie Bielska Podlaskiego. To fragment planowanej południowej obwodnicy tego miasta, który powstanie w systemie Projektuj i buduj.

Sześciu chętnych

W przetargu oferty złożyło sześć firm i konsorcjów. Najniższą cenę zaproponowało konsorcjum firm: Unibep, Budrex i Value Engineering ok.77,7 mln zł. Kwota ta przekracza o 3,9 mln zł środki GDDKiA planowane na realizację tej inwestycji. Jednak po analizie sytuacji rynkowej i naszych możliwości, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu poziomu finansowania dla tego zadania. Warto dodać, że najdroższa oferta złożona w przetargu opiewała na kwotę aż 179,47 mln zł.

Co dalej?

Od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pozostałym firmom przysługuje prawo do złożenia odwołań. Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie standardowo skontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli odwołań nie będzie, podpisanie umowy z konsorcjum powinno nastąpić wiosną bieżącego roku.

Druga obwodnica

Na osi północ-południe ruch tranzytowy wyprowadzony zostanie z Bielska Podlaskiego dzięki dwujezdniowej drodze ekspresowej S19, która ominie miasto od zachodu. Z kolei planowana południowa obwodnica Bielska Podlaskiego ma wyprowadzic z niego ruch na osi wschód - zachód.

Południowa obwodnica miasta to dwa 3-kilometrowe fragmenty DK66. Pierwszy z nich ma powstać w ramach budowy S19 na odcinku Haćki - Bielsk Podlaski. Drugi to oddzielne zadanie, na którego realizację wybraliśmy dzisiaj najkorzystniejszą ofertę. Cała obwodnica ma powstać w latach 2023-2025.

Co powstanie w ramach inwestycji

Odcinek będzie realizowany jako droga jednojezdniowa (przekrój 1x2) o nawierzchni bitumicznej. Odcinek położony jest między istniejącą DK19 (wylot z Bielska Podlaskiego w stronę Siemiatycz) a DK66 (wylot w kierunku przejścia granicznego w Połowcach). W obu tych miejscach powstaną ronda.

W ramach zadania wybudowany zostanie również wiadukt nad torami kolejowymi, most nad rz. Białą wraz z przejściem dla zwierząt oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA

Wyświetlenia: 1297