Otwarcie ofert w przetargu na dokumentację dla pierwszego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Otwarcie ofert w przetargu na dokumentację dla pierwszego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

16.02.2022
Czas czytania ok. 2 minut

S50/A50 - odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)

Wpłynęło dziewięć ofert, z których najniższą cenę miała propozycja firmy Trakt - 12 440 220 zł. Budżet GDDKiA wynosi 13 002 822 zł.

Pozostałe oferty:

27 599 047,50 zł, Europrojekt Gdańsk

22 078 500,00 zł, IVIA

15 846 090,00 zł, Transprojekt Gdański

34 966 563,00 zł, Value Engineering

12 996 795,00 zł, Transprojekt-Warszawa

17 638 200,00 zł, Mosty Katowice

19 478 280,00 zł, Multiconsult Polska

15 473 400,00 zł, Konsorcjum firm: Databout (lider), TPF (partner).

S50 - odcinek od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem)

Wpłynęło osiem ofert, a najniższą kwotę miała oferta przedstawiona przez Transprojekt-Warszawa - 8 495 610 zł. Budżet GDDKiA to 8 503 260,60 zł.

Pozostałe oferty:

14 071 200,00 zł, IVIA

10 082 310,00 zł, Transprojekt Gdański

8 642 718,00 zł, Trakt

19 941 067,50 zł, Value Engineering

12 775 395,00 zł, Mosty Katowice

11 623 500,00 zł, Konsorcjum firm: TPF (lider), Databout (partner)

17 778 301,92 zł, Multiconsult Polska.

Jak będą oceniane oferty?

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

cena – 60 proc.,

doświadczenie projektanta – 20 proc.,

zespół środowiskowy – 30 proc.,

zespół geologiczny – 10 proc.

Najważniejsze terminy

Zakładamy, że umowa z wykonawcą przy braku odwołań, zostanie podpisana w czerwcu 2022 r. Projektanci na realizację całego zadania będą mieli 44 miesiące od daty jej zawarcia. W tym 29 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w I półroczu 2026 r.

Zakres prac

Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zlokalizowanych pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz S7 na południe od Warszawy. Drugim wymaganiem przetargu, dla każdego z zadań, jest przygotowanie materiałów i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

Więcej o lokalizacji planowanych odcinków pisaliśmy tu: Ruszył przetarg na dokumentację dla pierwszego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Warszawa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

GDDKiA

Wyświetlenia: 2051