Branżowy Barometr EFL na I kwartał 2022 Firmy budowlane będą więcej budować, ale mniej inwestować

Branżowy Barometr EFL na I kwartał 2022 Firmy budowlane będą więcej budować, ale mniej inwestować

17.02.2022
Czas czytania ok. 3 minut

Subindeks Barometru EFL na I kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 49,4 pkt., o 2,6 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. To najniższy wynik od roku. W styczniu 2021 roku odczyt był porównywalny i wynosił 48,8 pkt. Na odczyt największy wpływ miały nieliczne plany inwestycyjne. Tylko 1% prognozuje nowe przedsięwzięcia, a zdecydowana większość (85%) nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów. Lepiej zapowiada się sprzedaż – 39% firm budowlanych liczy na więcej zamówień na początku tego roku, o 13 p.p. więcej niż pod koniec 2021 roku.

Barometr EFL dla branży budowlanej na I kwartał 2022:

  • Subindeks: 49,4 pkt. (-2,6 pkt. kw./kw.)
  • Inwestycje: 1 % przedsiębiorców prognozuje zwiększenie inwestycji; 14 % prognozuje spadek inwestycji
  • Sprzedaż: 39 % przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży
  • Płynność finansowa: 31 % przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej
  • Finansowanie zewnętrzne: 7,5 % przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne; 34 % prognozuje mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

- Najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu wskazują, że branża budowlana ubiegły rok może zaliczyć do dobrych. Od stycznia do grudnia firmy leasingowe sfinansowały sprzęt budowlany o wartości 88 mld zł, co oznacza 30,7 % wzrost w porównaniu do 2020 roku. Widzimy więc ruch w branży. Barometr EFL, który wybiega w przyszłość, jednoznacznie nie wskazuje na powrót koniunktury, bo ciągle utrzymuje się stagnacja w obszarze inwestycyjnym, ale pokazuje, że same firmy budowlane liczą na utrzymanie się dobrej sytuacji dzięki realizowanym zleceniom – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Sprzedaż w górę, inwestycje w dół

Subindeks Barometru EFL na I kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 49,4 pkt. Budownictwo, jak wszystkie pozostałe badane branże, odnotowało spadek w ujęciu kwartalnym – o 2,6 pkt. Uzyskany wynik jest najniższym od roku, kiedy w styczniu 2021 wartość odczytu wyniosła 48,8 pkt. Niestety utrzymuje się poniżej progu ograniczonego rozwoju (który wynosi 50 pkt.), co oznacza, że firmy cały czas nie widzą dużych szans na rozwój swojego biznesu.

Na wartość subindeksu Barometru EFL dla budownictwa największy wpływ miały prognozy w obszarze inwestycji. Tylko 1% firm budowalnych planuje nowe przedsięwzięcia, 85% nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów.

Zdecydowanie lepiej zapowiada się sprzedaż. 39% firm budowlanych prognozuje wzrost zamówień od stycznia do marca br. Pod koniec ubiegłego roku odpowiedział tak co czwarty przedsiębiorca. Obok usług (40% wskazań), jest to najwyższy wskaźnik wśród badanych branż.

Finanse o stabilnych fundamentach

Większe zamówienia pozytywnie wpływają na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się 31%. przedsiębiorców. To również obok usług (39%) najwyższy wynik.

Firmy budowlane należą do tych, które zgłaszają najmniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, które w dobie pandemii większości podmiotom jest konieczne do prowadzenia bieżącej działalności. 7,5% „budowlańców” planuje pozyskać większe wsparcie finansowe – tylko firmy produkcyjne potrzebują go mniej (5% wskazań).

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na I kwartał 2022 roku wyniosła 48,9 pkt. Osiągnięty poziom jest o 1,4 pkt. niższy niż w IV kwartale 2021 roku.

Barometr EFL

Wyświetlenia: 1958