Rola operatora logistycznego w utrzymaniu ciągłości łańcucha dostaw baterii

Rola operatora logistycznego w utrzymaniu ciągłości łańcucha dostaw baterii

17.02.2022
Czas czytania ok. 5 minut

Łańcuch dostaw baterii dla branży pojazdów elektrycznych jest narażony na utratę stabilności. Oznacza to, że wszystkie podmioty zaangażowane w dostawy baterii powinny posiadać dużą wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie zarządzać wieloma źródłami zaopatrzenia. Wspólnie ze specjalistami GEFCO, wiodącego operatora logistycznego dla branży motoryzacyjnej w Europie, wskazujemy jakie umiejętności są niezbędne, aby utrzymać płynność i elastyczność dostaw baterii do pojazdów elektrycznych.

Skracanie dystansu do konsumentów przynosi wiele korzyści pod względem ograniczania ryzyka związanego z dostawami i zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko. Redukcja emisji zanieczyszczeń w ramach łańcucha dostaw jest szczególnie ważna dla sektora produkcji pojazdów elektrycznych, który szczyci się zrównoważonym rozwojem. Jednak produkcja w całości zlokalizowana w Europie z pewnością nie będzie możliwa w perspektywie średnioterminowej, a w długoterminowej pozostaje mało prawdopodobna. Ciężkie elementy będą składane blisko linii montażowych pojazdów elektrycznych, ale ponieważ ogniwa łatwo importować lub eksportować na większe odległości, prawdopodobnie nadal ich handel będzie się odbywać na rynkach międzynarodowych w Azji i Ameryce Północnej, które według prognoz będą dominujące w następnej dekadzie.

Logistyka baterii wymaga globalnych partnerów o określonych umiejętnościach i wiedzy, aby wspierać producentów OEM

Jak podkreślają eksperci GEFCO, idealny partner w łańcuchu dostaw powinien być globalnym graczem z silną zdolnością reagowania i oferowania działań zaradczych w sytuacji problemów na poziomie lokalnym lub międzynarodowym. Na co zatem warto zwrócić uwagę?

Silna obecność w Azji i Europie: nawet jeżeli przeniesienie produkcji do innych regionów świata jest brane pod uwagę, Azja pozostanie kluczowym graczem na rynku. W konsekwencji bardzo ważnym wymogiem jest posiadanie silnego przedstawicielstwa lokalnego w celu dobrego zarządzania przepływami na poziomie kontynentalnym, a w szerszej perspektywie również międzykontynentalnym.

Umiejętność ograniczania ryzyka: ostatnie kryzysy, takie jak Covid-19, braki półprzewodników i problem w Kanale Sueskim pokazały, że przepływ towarów między kontynentami jest daleki od płynnego. Dobry operator łańcucha dostaw powinien zaoferować pełną gamę środków łagodzących ewentualne ryzyko w transporcie morskim. Rozwiązaniem może być transport kolejowy, wzdłuż korytarzy transsyberyjskich lub Jedwabnego Szlaku, jak również bezpośredni transport towarów ciężarówkami z Azji. Przed decyzją o przejściu na kosztowny fracht lotniczy warto również rozważyć rozwiązania hybrydowe, takie jak transport morsko-lotniczy.

Niezawodne rozwiązanie w zakresie dostaw ostatniej mili: aby dobrze sobie radzić na etapie dostaw, wymagane jest również przyspieszenie operacji ostatniej mili przy bardzo napiętym łańcuchu dostaw. Na przykład, jeśli barka lub pociąg nie gwarantują wystarczająco szybkich dostaw, kluczowe znaczenie ma znalezienie odpowiedniego rozwiązania drogowego we właściwym czasie.

Możliwości transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych: baterie do pojazdów elektrycznych to produkty techniczne, które podlegają ścisłym regulacjom podczas transportu. W związku z tym ich przenoszenie i obsługa wymagają wiedzy i potencjalnie dedykowanych zasobów, aby zapobiec ryzyku, w tym nałożeniu kar.

Pełna widoczność przepływów: ze względu na wysoką wartość towaru, łańcuch dostaw baterii do pojazdów elektrycznych wymaga niezawodnej metody śledzenia przepływu. Z technicznego punktu widzenia idealnymi narzędziami do śledzenia są urządzenia Internetu Rzeczy. Dzięki ich wykorzystaniu wiemy, czy przesyłka była narażona na działanie wysokich temperatur, czy gazy zostały uwolnione z akumulatora lub czy towar uległ przemieszczeniu. Względy finansowe w połączeniu z dużym popytem oznaczają, że ważne jest śledzenie aktualnej lokalizacji baterii, nawet podczas transportu. W ten sposób każde zagrożenie można potencjalnie zrównoważyć, dostosowując strukturę produkcji lub przyspieszając kolejny transport.

Logistyka potrzebuje najlepszej synchronizacji przepływów, aby opanować niestabilny łańcuch dostaw

Specjaliści GEFCO podkreślają, że logistyka baterii do pojazdów elektrycznych jest z natury przykładem doskonałości w łańcuchu dostaw. Opiera się bowiem na coraz większej różnorodności geograficznych miejsc zaopatrzenia i szerokim zakresie czasów tranzytu, co sprawia, że dostarczenie odpowiedniej ilości części w określonym czasie jest bardzo wymagającym zadaniem.

Wartość baterii skłania do wdrożenia najwyższej klasy procesów i urządzeń do śledzenia towarów, które wspierają fizyczne śledzenie i kontrolę integralności baterii. Na przykład, śledząc całość transportów, można się dowiedzieć, że kilka baterii, znajdujących się obecnie w różnych zakładach, zostało zbudowanych z tej samej partii wadliwych ogniw lub wykorzystano tę samą złą partię materiałów.

Dzięki ścisłej kontroli stanu i lokalizacji każdej baterii, w połączeniu z wiedzą na temat jej ścieżki logistycznej, możliwe jest wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym i prognoz transportowych w celu złagodzenia każdej sytuacji. Jak pokazuje powyższy przykład z usterkami, centralna wieża kontrolna może zostać poinformowana "na żywo", że bateria uwolniła gazy podczas transportu w kontenerze na morzu, może podjąć decyzję o przekierowaniu całego ładunku baterii w tranzycie, ponieważ są one wykonane z tej samej partii ogniw i przyspieszyć wysyłkę, która była zaplanowana na następny dzień, aby zapobiec zakłóceniom.

Podsumowując, ten złożony i niestabilny łańcuch dostaw wymaga silnego lokalnego i międzynarodowego zasięgu geograficznego, inteligentnych i zrównoważonych zintegrowanych rozwiązań logistycznych oraz zdolności do synchronizacji przepływów, aby zapewnić elastyczność niezbędną do rozwoju tego rynku.

„Odporność bez elastyczności i widoczności nie jest możliwa. Aby wesprzeć tę strategiczną transformację łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej, dostawcy usług logistycznych muszą opracować silne, inteligentne, zgodne i ekologiczne rozwiązania” - podkreśla Gael DERRE, 4PL Business Line Manager z GEFCO.

GEFCO

Wyświetlenia: 2074