Odpowiedzialne zarządzanie i współpraca - reagujemy na bieżącą sytuację na rynku

Odpowiedzialne zarządzanie i współpraca - reagujemy na bieżącą sytuację na rynku

14.03.2022
Czas czytania ok. 5 minut

Bez możliwości właściwego skalkulowania cen materiałów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji, wykonawcy nie mogą złożyć profesjonalnych i rzetelnych ofert. Obecne wahania cen, problemy z dostępnością pracowników i produktów na budowach, będące efektem m.in. wyjątkowej sytuacji na Ukrainie, skłaniają nas do odpowiedzialnej reakcji.

112 zadań w realizacji

Przed nami początek sezonu budowlanego i tym samym rozpoczęcie lub intensyfikacja prac na wszystkich inwestycjach. Obecnie w realizacji mamy 98 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) i 14 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości 1414,2 km i wartości 51 mld zł.

Niebawem ruszą roboty w terenie na kolejnych inwestycjach. W tym roku planujemy otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 53 odcinków dróg o łącznej długości ponad 630 km.

Wyjątkowe okoliczności

Od ponad dwóch tygodni mierzymy się z wyjątkową sytuacją geopolityczną, która wpływa również na rynek zamówień publicznych w Polsce. Ma to miejsce w czasie, gdy rynek inwestycji drogowych jest rozgrzany, prace na budowach są zaawansowane i ogłaszane są kolejne przetargi na realizację. Naszym głównym celem na ten moment jest utrzymanie płynności i stabilności rynku poprzez kontynuację rozpoczętych budów oraz umożliwienie składania odpowiednio skalkulowanych ofert.

Bez możliwości racjonalnej wyceny materiałów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji, wykonawcy nie mogą złożyć odpowiednio skalkulowanych ofert. Obecne wzrosty cen, dostępność pracowników, materiałów budowlanych i poszczególnych surowców, skłaniają nas do odpowiedzialnej reakcji.

To co możemy w obecnej sytuacji zrobić, to wydłużyć czas na składanie ofert dla tych przetargów, gdzie aktualne terminy wyznaczone są na koniec marca. Zmiana terminu pozwoli na dłuższą obserwację sytuacji na rynku i ocenę, czy za kilka tygodni ulegnie ona stabilizacji i pozwoli na złożenie odpowiednio skalkulowanych ofert.

Wykaz przetargów, w których terminy składania ofert zostaną przesunięte o ok. miesiąc:

  • rozbudowa DK22 na odcinku Królewo - granica woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego,
  • rozbudowa DK22 na odcinku Knybawa - Gnojewo,
  • S17 Zamość Wschód - Zamość Południe,
  • S17 Zamość Południe - Tomaszów Lubelski,
  • S17 Tomaszów Lubelski - Hrebenne.

Jednocześnie podkreślamy, że nie zamierzamy wstrzymywać realizacji nowych dróg i kolejne przetargi planujemy ogłaszać według przyjętego harmonogramu.

Czekamy na podpisanie umów na 22 inwestycjach

W postępowaniach przetargowych znajdują się obecnie 22 zadania z PBDK i PB100 o łącznej długości 288,6 km. 16 z nich, o długości 227,5 km, jest już po etapie otwarcia ofert, ale jeszcze przed podpisaniem umowy na realizację. Są to dwa odcinki drogi ekspresowej S6 od końca obwodnicy Koszalina i Sianowa do początku obwodnicy Słupska (woj. zachodniopomorskie i pomorskie), S1 Kosztowy - Bieruń (woj. śląskie), cztery odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), pięć odcinków drogi ekspresowej S19 (cztery na terenie woj. lubelskiego od granicy z woj. mazowieckim do Lubartowa i jeden Dukla - Barwinek w woj. podkarpackim), S61 Łomża Zachód - Kolno, obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, obwodnica Morawicy w ciągu DK73 oraz obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15.

Na oferty czekają jeszcze: S74 tzw. przejście przez Kielce (woj. świętokrzyskie), S19 Lutcza - Domaradz (woj. podkarpackie), trzy odcinki S17 od Zamościa do Hrebennego (woj. lubelskie) oraz odcinek DK11 od ronda Janiska do węzła Kołobrzeg Wschód w woj. zachodniopomorskim.

Właściwie skalkulowane oferty będą podstawą do podpisania umów i realizacji kontraktów zgodnie z ich zapisami. Ważnym elementem jest również konieczność świadomej oceny obecnej sytuacji i ryzyk z nią związanych przez wykonawców. Przypomnijmy, że dla tych zadań limit waloryzacyjny wynosi (+/-) od 5 do 10 proc., w zależności od terminu ogłoszenia przetargu. Oznacza to, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż wspomniane 5-10 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą.

Dialog i współpraca z wykonawcami

W związku z obecną sytuacją gospodarczą i geopolityczną jesteśmy w stałym kontakcie z branżą wykonawczą. Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbyło się 25 lutego, kolejne - 3 i 10 marca. Wspólnie omówiliśmy kwestie dostępności pracowników oraz niektórych materiałów i wyrobów budowlanych. Wspólnie z wykonawcami analizujemy możliwe scenariusze zmian systemowych, które pozwolą nam na realizację inwestycji.

Szczególna sytuacja wymusza dynamiczne zarządzanie zmianą

Musimy się przygotować na rozwiązania alternatywne, m.in. w stosunku do tych materiałów, których dostawy są wstrzymane lub ograniczone. Wykorzystanie tworzyw sztucznych, kompozytów, polimerów, rozwiązań materiałowych, technologicznych, które są u nas dostępne, ale wymagają elastycznego podejścia.

W GDDKiA już analizujemy specyfikacje i obecne wymagania, szukając alternatyw w zakresie poszczególnych surowców i zastosowania równoważnych zamienników materiałowych, oczekując na tożsame podejście branży budowalnej.

Ta wyjątkowa sytuacja wymaga przyspieszenia prac całej branży, aby konserwatywne budownictwo stało się budownictwem innowacyjnym, o horyzontalnym i strategicznym podejściu do surowców, materiałów budowlanych i zastosowania ich w praktyce.

Apelujemy, aby wykonawcy dokonali takiej kwerendy materiałowej i efektywnie podeszli do tego tematu wszędzie tam, gdzie będzie to zasadne i niezbędne. Dla alternatywnych metod warto podjąć już teraz współpracę z jednostkami naukowymi, aby uzyskać stosowne dokumenty czy certyfikaty umożliwiające zastosowanie takich wyrobów na budowach.

GDDKiA

Wyświetlenia: 12062