Harcerze dla Ukrainy

Harcerze dla Ukrainy

16.03.2022
Czas czytania ok. 2 minut

Już od pierwszych chwil wybuchu wojny harcerze rozpoczęli działania na rzecz pomocy ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę. Powołane zostały specjalne sztaby, których zadaniem jest koordynacja wszelkich działań pomocowych – od zbiórek niezbędnych sprzętów, przez wyposażanie miejsc tymczasowego pobytu uchodźców, po organizacje punktów recepcyjnych. Chorągiew Podkarpacka zorganizowała w Związku Harcerstwa Polskiego “Akcję Granica” – polegającą na tym, że hufce z całego kraju mogą wysyłać patrole do wspomożenia działań w Przemyślu oraz na granicy. Patrol złożony z instruktorów Hufca Warszawa Mokotów jest już na miejscu i aktywnie działa w Przemyślu. Hufiec włącza się też w działania władz lokalnych – jak zbiórki, organizacja punktów pobytu uchodźców, czy punktów recepcyjnych.

– Hufiec Warszawa Mokotów jako jedna z największych jednostek, licząca ponad 1000 harcerzy i instruktorów, aktywnie włącza się w działania pomocowe dla Ukrainy przez szereg współprac, m.in. angażowanie się w zbiórki darów koordynowanych przez dzielnicę oraz jednostki kultury – powiedział serwisowi eNewsroom Nikodem Kaczprzak, koordynator Stołecznego Pogotowia Harcerskiego na Mokotowie. – Wspieramy naszych ukraińskich harcerzy braci przez zbiórkę dla nich zarówno finansową, jak i w początkowej fazie materiałów medycznych. Służymy pomocą władzom dzielnic i miasta udostępniając bazę sprzętową. Część naszego sprzętu znalazła się już w punktach tymczasowego pobytu uchodźców z Ukrainy. Uważamy, że nie ma sensu tworzyć własnych akcji. Chcemy, żeby te działania były jak najbardziej skoncentrowane na tym, czego uchodźcy potrzebują – żeby były organizowane trochę odgórnie i my w te działania po prostu się włączamy. Mimo ciągłej służby na rzecz uchodźców z Ukrainy, która jest jednym z filarów działania w harcerstwie – nie zapominamy o tym najważniejszym, czyli wychowaniu. Instruktorzy w naszym hufcu otrzymali do dyspozycji szereg propozycji programowych, programów zbiórek. Oni sami też aktywnie włączają się w tworzenie takich treści, a propozycje programowe są też kierowane do najmłodszych – aby zrozumieli co się dzieje, dlaczego wybuchła ta wojna, jak możemy wspomóc tych, którzy na niej ucierpieli i po co jest nasza służba – po co są zbiórki darów, punkty recepcyjne. Tak, by mieli jasność, co dzieje się wokół nich – podkreśla Kaczprzak.

eNewsroom

Wyświetlenia: 12129