74 tony z napędem elektrycznym

74 tony z napędem elektrycznym

16.03.2022
Czas czytania ok. 2 minut

Zelektryfikowany pojazd ciężarowy Scania, przystosowany do tworzenia zestawu o masie całkowitej 74 t, zostanie dostarczony firmie wydobywczej Boliden wiosną 2022 roku. Inwestycja wpisuje się w cel firmy, polegający na zmniejszeniu emisji CO2 o 40 procent do 2030 roku.

Zelektryfikowane pojazdy stają się powszechnym widokiem na drogach północnej Szwecji. Zelektryfikowana ciężarówka o łącznej masie 74 t wraz z ładunkiem i przyczepą, będzie wykorzystywana przez firmę przewozową Renfors Åkeri AB na 30-kilometrowej trasie po drogach publicznych przy kopalni w północnej Szwecji.

Po raz kolejny pokazujemy, że jest to technicznie możliwe przy wykorzystaniu całkowicie zelektryfikowanych pojazdów ciężarowych. Postęp następuje szybko! Aby umożliwić większej liczbie klientów wykonanie tego kroku, niezbędny jest rozwój infrastruktury. Współpraca nad tego rodzaju koncepcją dla zelektryfikowanych pojazdów ciężarowych z takimi graczami, jak Boliden, którzy chcą przyspieszyć rozwój, nie tylko w obszarze ochrony środowiska, jest bardzo cenna – mówi Fredrik Allard, szef e-mobilności w Scania.

Wypróbowanie zelektryfikowanego rozwiązania dla bardzo ciężkich pojazdów na tak wczesnym etapie oraz przyczynienie się do przejścia na zrównoważone rozwiązania transportowe wpisują się w naszą strategię. Zelektryfikowana ciężarówka Scania zmniejszy emisje w jednym z najważniejszych przepływów w naszej działalności i jeszcze bardziej poprawi nasze parametry klimatyczne — mówi Jonas Ranggård, kierownik programu w Boliden.

Pojazd jest częścią ścisłej i innowacyjnej współpracy pomiędzy Scania i Boliden. Otwiera ona możliwość zelektryfikowania większej liczby przepływów transportowych Boliden w przyszłości

Rozwiązania techniczne zelektryfikowanego samochodu ciężarowego oparte są na obecnej technologii seryjnej produkcji, ale z dodanymi mocniejszymi komponentami, co sprawia, że pojazd sprawdza się podczas ciężkich operacji. Ta potężna nośność i jeszcze większy zasięg są częścią rozwiązań produkowanych seryjnie przez firmę Scania w ciągu ostatnich 2 lat. Dostawa pojazdu planowana jest na drugi kwartał 2022 roku.

Projekt jest częścią REEL, Regional Electrified Logistics, inicjatywy prowadzonej przez CLOSER i wspieranej przez program Fordonsstrategisk forskning och Innovation (FFI), aby przyspieszyć przejście na zelektryfikowany transport towarowy na szwedzkim rynku.

Scania

Wyświetlenia: 12445