Pracowita... przerwa zimowa

Pracowita... przerwa zimowa

17.03.2022
Czas czytania ok. 8 minut

Co do zasady od połowy grudnia do połowy marca trwa tzw. przerwa zimowa, podczas której wykonawcy na etapie robót budowlanych w terenie mogą je zawiesić. Mogą też ten dodatkowy czas wykorzystać do prowadzenia prac, by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację inwestycji. Wiele zależało od pogody. Jeżeli była łaskawa, wielu wykonawców prowadziło prace. Jednak postępy podczas zimy to nie tylko prace budowlane. Zatem co zrobiliśmy przez ostatnie trzy miesiące?

 • Procedowane przetargi, podpisane umowy i uzyskane decyzje - bez tych etapów nie można zacząć budować drogi.
 • Spotkań i dialogu z branżą ciąg dalszy. Zimą rozmawialiśmy ze m.in. ze środowiskiem projektantów, firmami świadczącymi nadzór inwestorski, wykonawcami oraz branżą elektroenergetyczną. Odbyło się też pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Nie zapominamy o bezpieczeństwie i edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz młodzieży - przygotowaliśmy gotowe scenariusze lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

Efektywna praca zimą. Liczby nie kłamią

Budowa dróg to nie tylko prace budowlane i układanie asfaltu lub betonu cementowego. To także wybór wykonawcy tych prac, a więc przetargi i ich kolejne etapy. Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również potrzeba wykonania specjalistycznej dokumentacji projektowej, technicznej i obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

- Przerwa zimowa to czas, który jest mniej intensywny tylko z pozoru. Od połowy grudnia zeszłego roku przekazaliśmy kierowcom ponad 180 km nowych dróg. Podpisaliśmy też pięć umów na realizację inwestycji o łącznej długości prawie 60 km. Wykonaliśmy też szereg innych działań, które w przyszłości zaowocują oddaniem do ruchu kolejnych kilometrów dróg - powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

W trakcie przerwy zimowej zrobiliśmy wiele. A co dokładnie? Sprawdzamy!

 • udostępniliśmy do ruchu 13 odcinków nowych dróg o łącznej długości 181,8 km,
 • podpisaliśmy pięć umów na realizację zadań (*PBDK + *PB100) o łącznej długości 59,2 km,
 • otworzyliśmy oferty w przetargach na pięciu zadaniach (*PBDK + *PB100) o długości 73,1 km,
 • wybraliśmy najkorzystniejsze oferty dla siedmiu zadań (*PBDK + *PB100) o długości 109,9 km,
 • ogłosiliśmy siedem przetargów na budowę 79,3 km nowych dróg,
 • złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla ośmiu odcinków o łącznej długości 82,5 km,
 • złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 12 odcinków o łącznej długości 177,1 km,
 • otrzymaliśmy DŚU dla trzech odcinków o długości 36,6 km,
 • otrzymaliśmy decyzje ZRID dla sześciu odcinków o łącznej długości 78 km.

*PBDK - Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

*PB100 - Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Tunelom zima niestraszna

20 grudnia 2021 r. oddaliśmy do ruchu ostatni odcinek drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów wraz z tunelem pod Ursynowem. Inwestycja ta jest ważna nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ułatwiając komunikację między dzielnicami. To przede wszystkim uzupełnienie ciągu dla kierowców przemieszczających się tranzytem na osi wschód-zachód autostradą A2. O tym najdłuższym i najbezpieczniejszym drogowym tunelu w Polsce pisaliśmy w materiałach na naszej stronie internetowej m.in. w grudniu 2021 r. i w styczniu br.

S2 już zyskała swój tunel, natomiast na drodze ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą (woj. dolnośląskie) powstają kolejne takie obiekty. Obie nawy dłuższego, ok. 2300-metrowego tunelu (TS-26) są już wydrążone, o czym informowaliśmy w lutym br. Krótszy, ok. 320-metrowy tunel powstaje metoda rozkopową. Drążone są też dwa, dwunawowe tunele w ciągu S1 Przybędza - Milówka, a na S52 Północna Obwodnica Krakowa wybrano grunt spod stropu dwóch tuneli i rozpoczęto budowę płyty dennej. Trwa drążenie wyjść ewakuacyjnych w tunelu pod Świną, a w nawach tunelu na S7 na Zakopiance montowane jest ich wyposażenie.

S7 Kraków - Myślenice

Pod koniec stycznia przedstawiliśmy wyniki Studium korytarzowego dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. Podczas spotkania z samorządami zainteresowanymi planowaną inwestycją, zaprezentowane zostały korytarze mające ok. 3-5 km szerokości. Są to wstępne ustalenia w zakresie lokalizacji inwestycji, które nie przesądzają o jej konkretnym przebiegu. Szczegółowe analizy dotyczące precyzyjnego przebiegu inwestycji będą przeprowadzane na kolejnych etapach jej przygotowania. Zależy nam na zebraniu wszelkich opinii i uwag wobec przedstawionych korytarzy. Odzew ze strony zainteresowanych stron będzie brany pod uwagę w dalszych pracach.

Czym skorupka za młodu…

W zakresie poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach skupiamy się nie tylko na działaniach inżynierskich, ale również na edukacji najmłodszych użytkowników dróg i uczestników ruchu. Na początku zeszłego roku opublikowaliśmy serię filmów edukacyjnych skierowanych do najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz do młodzieży. 28 lutego br. przedstawiliśmy - jako uzupełnienie filmów - gotowe scenariusze lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Mogą z nich skorzystać nauczyciele lub inne osoby prowadzące zajęcia w tych grupach wiekowych. Wszystkie materiały są dostępne na naszej stronie internetowej.

Dialog podstawą dobrej współpracy. Kolejne spotkania z branżą za nami

Zamawiający publiczni nie powinni rywalizować ze sobą o wykonawców, ale wspólnie działać na rzecz realizacji najważniejszych inwestycji w Polsce. Aby tak się stało, konieczne jest poznanie planów poszczególnych instytucji w obszarze dużych projektów infrastrukturalnych oraz realna ocena potencjału rynku wykonawczego. Potrzebie skoordynowania wspólnego planu zamówień publicznych poświęcone było spotkanie, które odbyło się 17 stycznia w Warszawie.

Pod koniec stycznia br. odbyło się natomiast spotkanie hybrydowe z szefami największych firm wykonawczych i tych świadczących usługi nadzoru inwestorskiego, organizacjami branżowymi oraz instytucjami finansowymi. Podsumowaliśmy 2021 rok i omówiliśmy szczegółowo plany na rok 2022.

Zależy nam na zminimalizowaniu liczby i skutków wypadków z udziałem pracowników realizujących prace związane z szeroko rozumianym utrzymaniem sieci dróg i remontów wykonywanych pod ruchem. Dlatego pod koniec lutego na spotkaniu przedstawicieli Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zaproponowaliśmy rozszerzenie zakresu jego działań o prace utrzymaniowe.

Realizacja postanowień ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, budowa farm fotowoltaicznych i ich wykorzystanie na cele zasilania oświetlenia dróg - to niektóre z tematów, które pojawiły się podczas zorganizowanego przez GDDKiA spotkania z podmiotami z branży elektroenergetycznej. Omówiono również m.in. realizację rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 (PBID), w kontekście doświetlania przejść dla pieszych na terenie całego kraju.

Podczas przerwy zimowej miało też miejsce pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania wskazane zostały główne obszary, które będą przedmiotem prac Rady Naukowej w bieżącym roku. Znalazły się wśród nich m.in. kwestie wpływu budownictwa infrastrukturalnego na środowisko naturalne, wykorzystywanie metodyki BIM czy bezpieczeństwo ruchu drogowego i stref robót drogowych. Rada Naukowa zajmie się również tematem kształcenia studentów budownictwa drogowego oraz kwestią praktycznego wdrożenia wyników projektów badawczych zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój Innowacji Drogowych (RID).

Reagujemy na dynamiczne zmiany na rynku

Zdajemy sobie sprawę z wpływu sytuacji w Ukrainie na branżę budowlaną w naszym kraju, w tym na inwestycje drogowe. Dlatego też jesteśmy w stałym kontakcie z branżą wykonawczą. Pierwsze spotkanie koordynacyjne odbyło się 25 lutego, kolejne - 3, 10 i 15 marca. Wspólnie z wykonawcami analizujemy możliwe scenariusze. Więcej będziemy mogli powiedzieć, gdy na dobre rozpocznie się sezon budowlany.

A co czeka nas po przerwie zimowej?

Już wiemy, co udało się zrobić podczas przerwy zimowej. A co czeka nas w tegorocznym sezonie budowlanym? Sezon budowlany w 2022 roku będzie pracowity i intensywny. Sam start sezonu wygląda obiecująco. Na etapie realizacji znajduje się 98 zadań z PBDK o łącznej długości 1304,5 km oraz 14 obwodnic z PB100 o łącznej długości 109,7 km. Naszym głównym celem na ten moment jest utrzymanie płynności i stabilności rynku poprzez kontynuację rozpoczętych budów oraz umożliwienie składania odpowiednio skalkulowanych ofert. Nie zamierzamy wstrzymywać realizacji nowych dróg i kolejne przetargi planujemy ogłaszać według przyjętego harmonogramu.

W zakresie zadań na istniejącej sieci w 2022 r. planujemy ogłosić przetargi na realizację 76 zadań w zakresie przebudowy bądź rozbudowy dróg krajowych o łącznej długości ok. 440 km. W tym roku planujemy także ukończenie remontów o łącznej długości ok. 323 km dróg krajowych za łączną kwotę niespełna 400 mln zł. Więcej o działaniach na sieci pisaliśmy podsumowując 2021 rok i przedstawiając plany na rok 2022.

GDDKiA

Wyświetlenia: 14849