Po przetargach czas na realizację

Po przetargach czas na realizację

17.03.2022
Czas czytania ok. 4 minut

Trwają prace przy realizacji wszystkich elementów składowych projektu pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TENT-T etap I (KSZRD), czyli Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW) i czterech Regionalnych Projektów Wdrożeniowych (RPW). Ukończenie prac umożliwi zarządzanie ruchem na międzynarodowym szlaku transportowym łączącym Gdańsk z Czechami i Słowacją, prowadzącym przez Warszawę, Łódź i okolice Katowic, z odnogą do Wrocławia.

Realizowany obecnie projekt to krok milowy w ramach wieloletniego przedsięwzięcia, utworzenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Elementy składowe

CPW to kluczowy element projektu KSZRD obejmujący wykonanie oprogramowania centralnego wraz niezbędną infrastrukturą sprzętową, który będzie sterować całością tego nowatorskiego rozwiązania. To serce całego projektu. Powstanie również Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR). CPW obejmie wybrane odcinki dróg w granicach woj. mazowieckiego - A2, S7 i S8. Cztery RPW obejmą natomiast pozostałe odcinki dróg wspomnianego na początku szlaku transportowego: S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, A1 i A2 w woj. łódzkim, A1, A4, S1 w woj. śląskim oraz A4 i Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 w woj. dolnośląskim i opolskim.

Zakończenie przetargów

Umowy na CPW oraz RPW na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego podpisaliśmy w 2020 r. W minionym roku sfinalizowaliśmy zawarcie kontraktów dla trzech pozostałych RPW.

W marcu 2021 r. ponownie wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę na RPW w pomorskim i warmińsko-mazurskim, a w czerwcu podpisaliśmy umowę o wartości blisko 179 mln zł z konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones oraz Aeronaval de Construcciones Instalaciones (partnerzy). Umowa ta dotyczy realizacji RPW na ok. 30 km drogi S6 i 200 km drogi S7 w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim oraz utworzenia Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) w Dworku k. Gdańska.

28 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę na RPW obejmujący odcinki dróg A1, A4, S1 i DK1 w woj. śląskim oraz CZR w Zabrzu Kończycach. Wykonawcą jest firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, która jest również wykonawcą CPW. Wartość umowy to ok. 272,8 mln zł.

1 sierpnia 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację RPW na odcinkach autostrad A1 i A2 w woj. łódzkim oraz rozbudowę CZR w Strykowie. Prace zrealizuje firma SPRINT, a wartość zamówienia to 78,8 mln zł. Dodatkowo zostanie zmodyfikowanych 17 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na trasach objazdów.

Wykonawcy mają 28 miesięcy na realizację prac, czyli budowę znaków zmiennej treści, nadajników radiowych do informowania kierowców poprzez radia CB, kamer do podglądu sytuacji na drogach, stacji pogodowych oraz urządzeń służących do wykrywania zdarzeń drogowych takich jak zator, nagła zmiana warunków ruchu itp. Efektem tego będzie wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych.

Ruszyła realizacja w terenie

W połowie ubiegłego roku rozpoczęto prace przy budowie pierwszych elementów CPW oraz RPW w terenie. W rejonie węzła Wiskitki na autostradzie A2 ruszyły prace przy budowie kanalizacji telekomunikacyjnej i posadowienia dla siedmiu szaf telekomunikacyjnych. Umożliwi to montaż znaków zmiennej treści (VMS), kamer, detektorów i liczników pojazdów. Z kolei na opolskim i dolnośląskim odcinku autostrady A4 w obrębie MOP-ów wykonano przyłącza elektryczne pod urządzenia z zakresu sterowania ruchem drogowym. Ponadto wymieniane są tam znaki zmiennej treści i stacje pogodowe, montowane dodatkowe kamery oraz instalowany jest system do zliczania miejsc parkingowych na MOP-ach wraz z wyświetlaniem informacji o ich zajętości.

13 października 2021 r. zakończył się istotny etap realizacji CPW. Otrzymaliśmy kompletną dokumentację dla systemu centralnego, czyli tzw. „serca” KSZR, w skład której wchodziła m.in. dokumentacja analityczna, projektowa, koncepcja integracji systemu, plan wdrożenia, zakres i plan migracji danych. Obecnie trwa proces tworzenia całości oprogramowania systemu centralnego, w tym graficznego interfejsu użytkownika oraz poszczególnych aplikacji związanych z obsługą i ewidencją modułów rozproszonych.

Siedziba już czeka

Wykonawca CPW prowadzi także intensywne prace w budynku KCZR, które mieścić się będzie wraz z Centrum Zarządzania Tunelem (CZT) w ciągu drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy. Wykonano adaptację istniejącego budynku przy ul. Płaskowickiej w Warszawie oraz wyposażono go w sprzęt, a pomieszczenia są obecnie przystosowywane do całodobowych prac operatorskich.

Projekt pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I jest współfinansowany w kwocie ponad 123 mln euro ze środków europejskich w ramach instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą CINEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

GDDKiA

Wyświetlenia: 16668