Jakie ułatwienia rząd powinien jeszcze wprowadzić dla uchodźców z Ukrainy?

24.03.2022
Czas czytania ok. 2 minut

Przygotowana przez rząd ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski, w związku z prowadzonym na terenie tego kraju konfliktem zbrojnym, zawiera szereg bardzo potrzebnych i pilnych rozwiązań. Ustawa ta zawiera rozwiązania otwierające szeroko dostęp do polskiego rynku pracy i eliminuje wszelkie formalności związane z zatrudnianiem tych osób. Mogą one swobodnie podejmować pracę na terenie Polski – natomiast obowiązkiem ciążącym na pracodawcach będzie zgłoszenie w terminie siedmiu dni od powierzenia pracy faktu zatrudnienia uchodźców do właściwego urzędu pracy. Zabrakło jednak w ustawie zachęt do tworzenia dodatkowych miejsc pracy, w których uchodźcy z Ukrainy mogliby znaleźć zatrudnienie – co jest ważne zważając na ich dużą liczbę. Przydałyby się instrumenty podatkowe czy rozszerzenie istniejących rozwiązań, aby w kluczowych sektorach gospodarki stworzyć zachętę do tworzenia nowych miejsc pracy nikogo nie faworyzując.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że około połowa osób napływająca do Polski to dzieci, konieczne jest zapewnienie im opieki. Ustawa zawiera kilka rozwiązań ułatwiających tworzenie miejsc opieki – natomiast zabrakło przepisów ułatwiania zatrudnienia opiekunów do przedszkoli, żłobków czy klubów dziecięcych. Jest to ważne, ponieważ obecne przepisy stawiają wysokie wymagania osobom sprawującym opiekę nad młodszymi i uzasadnione jest złagodzenie tych wymagań – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – W ustawie uzgodniono również pakiet rozwiązań podatkowych, które zwalniają z opodatkowania uchodźców otrzymujących wsparcie czy darowizny. Z drugiej strony są to też rozwiązania kierowane do przedsiębiorców, którzy mogą zaliczać w poczet podatkowe koszty uzyskania przychodów. Chodzi o wszelkiego rodzaju wsparcie i dotacje przekazywane za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządowych, placówek leczniczych czy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tutaj jednak rząd nie wykazał się zaufaniem do przedsiębiorców, ponieważ w tych kosztach nie mogą być odejmowane podatki z pomocy bezpośrednio udzielanej uchodźcom – na przykład przez zapewnienie noclegu, zakwaterowania i miejsc opieki nad dziećmi. Dobrze by było, aby uzupełniono ustawę również o ten aspekt – wskazuje Kozłowski.

eNewsroom

Wyświetlenia: 11787