GLS ze Złotym Certyfikatem EcoVadis

28.03.2022
Czas czytania ok. 3 minut

W globalnym, niezależnym rankingu zrównoważonego rozwoju Grupa GLS uzyskała bardzo wysokie oceny. Znalazła się wśród 7% najlepszych firm z branży pocztowej, kurierskiej i multimodalnego transportu towarów.

EcoVadis to międzynarodowy, prestiżowy ranking zrównoważonego rozwoju. Ocenia ponad 90 tys. firm ze 150 krajów z całego świata, z różnych branż. Co bierze pod uwagę? To szereg wskaźników i kluczowe aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym wymiar ekologiczny działalności firmy, społeczny, zasady etyczne czy charakter łańcucha dostaw.

Ocena EcoVadis opiera się na najwyższych międzynarodowych standardach, takich jak: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), norma ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.

W najnowszym rankingu Grupa GLS została nagrodzona Złotym Certyfikatem EcoVadis. To oznacza, że należy do elitarnego grona najbardziej zrównoważonych firm kurierskich w Europie. Tak wysoka ocena odzwierciedla wysiłki firmy w całym spektrum społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jednolita strategia sieciowa

Wynik Grupy GLS w zakresie wpływu na środowisko, wynoszący 80/100, plasuje firmę wśród 7% najwyżej ocenianych firm w sektorze. Ten wynik w dziedzinie ochrony środowiska jest rezultatem długoterminowej strategii firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Od ponad dziesięciu lat Grupa GLS aktywnie poszukuje i wdraża sposoby na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko, podobnie jak jej lokalni partnerzy transportowi.

Co istotne, Grupa GLS wprowadziła jednolitą strategię, aby zmaksymalizować swój wpływ i zapewnić, że know-how i wysiłki są dzielone w całej sieci międzynarodowej. O sukcesie tej strategii świadczy fakt, że zeszłoroczna ocena Silver, przyznana GLS w rankingu EcoVadis, została w tym roku podniesiona do Gold.

Zachęcający znak

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy GLS w zakresie ochrony środowiska opiera się na redukcji, unikaniu i kompensacji emisji, przy czym te dwie pierwsze kwestie są traktowane priorytetowo.

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zrównoważonej organizacji, która spełnia potrzeby otaczającego nas świata – mówi Martin Seidenberg, CEO Grupy GLS. – Jestem dumny, że w Grupie GLS podejmujemy bezpośrednie kroki, które mają tak pozytywny wpływ i pomagają nam w dążeniu do naszego wspólnego celu, jakim jest stworzenie zrównoważonego świata przyszłości. Złoty Certyfikat EcoVadis jest dowodem na to, że jesteśmy na dobrej drodze, a także zachętą do dalszego doskonalenia naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – zaznacza.

Działania podejmowane przez GLS Poland są spójne ze strategią całej Grupy. Dotyczy to oczywiście wszystkich aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, a firma dostosowuje rozwiązania do lokalnych warunków. Dlatego np. w centrach największych miast w Polsce wprowadza rowery kurierskie. Zielona energia w coraz większym stopniu zasila również infrastrukturę bazową operatora.

Weszliśmy już na drogę do klimatycznej neutralności. Mamy ambitny plan, by w 2030 roku dostarczać 50% krajowych paczek przy użyciu nisko- lub zeroemisyjnych środków transportu. Zrównoważony rozwój traktujemy priorytetowo. Wyznaczamy sobie pod tym względem ambitne i wymierne cele, strukturalnie wpisane w naszą długofalową strategię rozwoju – podsumowuje Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

Grupa GLS

Wyświetlenia: 12673