Wywiad

5 359 wyświetleń | Czas czytania ok. 8 minut

Perspektywy rozwoju branży farmaceutycznej

Odpowiedzi udzieliła: Iwona Połowicz, Dyrektor Produktu Lotniczego, DHL Global Forwarding

W. S.: Perspektywy rozwoju branży farmaceutycznej

I. P.:
Najnowsze badanie przeprowadzone przez DHL przedstawione w Białej Księdze DHL pt. “The Smarter Cold Chain: Four essentials every company should adopt” ("Inteligentniejszy łańcuch chłodniczy: cztery podstawowe zasady, które każda firma powinna przyjąć") przewidują, iż globalne wydatki na opiekę zdrowotną wyniosą około 1,3 bln USD w roku 2018. Natomiast Światowe Forum Gospodarcze szacuje, że do roku 2020 jedna trzecia wszystkich globalnych wydatków na zdrowie trafi na rynki wschodzące. Specjalistyczne leki i produkty biologiczne są jednymi z najszybciej rozwijających się towarów. Rosnący globalny popyt na farmaceutyki oraz ich dystrybucję zwiększy również zapotrzebowanie na  usługi logistyczne łańcucha chłodniczego. Przewiduje się ich wzrost o 60 proc. do roku 2020 i wartość na poziomie 13,4 mld USD.

W. S.: Jaki zakres usług firma świadczy dla branży farmaceutycznej? Czym różni się obsługa logistyczna branży farmaceutycznej od obsługi innych branż?
I. P.: Branża farmaceutyczna w ostatnich latach mocno się rozwija, a wraz z tym postępem łańcuch dostaw staje się coraz bardziej złożony. Producentom stawiane są coraz wyższe wymagania, które opisują szczegółowo restrykcyjne przepisy prawne (Ustawa Prawo Farmaceutyczne oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjne - Good Distribution Practice – GDP). Firmy farmaceutyczne kładą więc duży nacisk nie tylko na audyt procesu produkcji, ale także dystrybucji. Dostarczanie produktów farmaceutycznych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i obarczone jest ryzykiem, które znacznie przekracza typowe warunki środowiska łańcucha dostaw. Ryzyko to ponoszą operatorzy logistyczni, których znaczenie rośnie na rynku farmaceutycznym.

Usługi transportu w temperaturze kontrolowanej, które świadczy DHL Global Forwarding dla branży farmaceutycznej obejmują m.in. farmaceutyki, materiały diagnostyczne, czy biotechnologiczne. Obsługa tej branży wymaga od operatora logistycznego przede wszystkim doświadczenia, infrastruktury, a także wykwalifikowanych pracowników oraz zezwoleń i certyfikatów. Nie każdy operator spełnia te wymagania i o ile transportu np. odzieży z Chin podejmie się wielu spedytorów, o tyle w przypadku branży farmaceutycznej mamy do czynienia z bardzo specyficznym produktem. Istotą logistyki farmaceutyków jest szczególna troska o jakość transportu oraz bezpieczeństwo produktów leczniczych od momentu ich wyprodukowania, aż do czasu dostarczenia ich pacjentowi.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż rosnący popyt na niezawodny transport farmaceutyków wpłynął na rozszerzenie usług w zakresie przewozów cargo w transporcie lotniczym. Linie lotnicze udostępniają obecnie spore portfolio serwisów dedykowanych branży farmaceutycznej – zarówno pasywnego* utrzymania temperatury, jak i serwisów aktywnego** utrzymania temperatury.

Niewątpliwym atutem DHL Global Forwarding jest to, że firma działa niemal na całym świecie. Rozwijana specjalnie dla branży farmaceutycznej usługa DHL THERMONET obejmuje ponad 60 lokalizacji, pokrywając około 90 procent głównych tras frachtu lotniczego, związanego z produktami medycznymi i biologicznymi. DHL THERMONET to sieć usług, oferowanych w ramach frachtu lotniczego, w temperaturze kontrolowanej, wspierająca firmy farmaceutyczne w spełnianiu wymogów wyznaczanych przez GDP. Usługi te zostały stworzone zgodnie z wytycznymi GDP oraz jakościowym systemem zarządzania. Serwis jest wspomagany przez zaawansowaną platformę IT oraz system monitoringu temperatury. Dzięki zespołowi specjalistów przygotowanych do obsługi produktów farmaceutycznych, DHL Global Forwarding oferuje projektowanie i wdrażanie łańcucha dostaw oraz jego optymalizację.

*Co to jest serwis pasywnego utrzymania temperatury? Serwis ten polega na utrzymaniu temperatury kontrolowanej w magazynach portów: załadunku, przeładunkowych, rozładunku oraz w samolocie, ale nie daje on gwarancji zachowania wymaganej temperatury na całym odcinku transportowym, chociażby podczas załadunku/rozładunku towaru z/na samolot na płycie lotniska. Wyróżnia się kilka podstawowych przedziałów temperatury w serwisie pasywnym: od +2C do +8C; od +5C do +15C; od +15C do +25C.

**Co to jest serwis aktywnego utrzymania temperatury? Serwis ten daje gwarancję zachowania wybranej przez klienta temperatury w przedziale od -20C do +30C. Transport ten realizowany jest przy użyciu specjalistycznych kontenerów chłodniczych, które dzięki nowoczesnej technologii gwarantują zachowanie wymaganej temperatury podczas całego łańcucha transportowego. Serwis ten ze względu na wysokie koszty (wynajmu kontenera, narzuconą minimalną wagę płatną, dodatkowe opłaty związane z handlingiem kontenera) zazwyczaj jest używany do transportu towarów o wysokiej wartości i dużej wrażliwości na temperaturę otoczenia jak np. szczepionki.

W. S.: Co jest tu największym wyzwaniem – przepisy prawne, konieczność monitorowania np. temperatury, czy też inne rzeczy?
I. P.: Większość preparatów farmaceutycznych i medycznych lubi umiarkowane temperatury, dlatego jednym z najważniejszych zadań, które musi spełnić firma logistyczna jest utrzymanie stałej temperatury w transporcie. Dużym wyzwaniem jest zapewnienie wymaganej temperatury podczas rozładunku samolotu i transferu przesyłki do magazynu lotniskowego i vice versa. Jednym z najnowszych rozwiązań są specjalne, mobilne jednostki, w których panuje wymagana temperatura, stawiane tuż przy samolocie, do których następuje rozładunek towarów wrażliwych na temperaturę. Jednostki te są dodatkowym ogniwem zapewniającym utrzymanie określonej temperatury podczas transferu ładunków z samolotu do magazynu i z magazynu do samolotu. Jest to swego rodzaju uszczelnienie pasywnego serwisu utrzymania temperatury. Niemniej jednak w chwili obecnej jeszcze niewielu przewoźników dysponuje takowymi rozwiązaniami. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania sektora farmaceutycznego w zakresie bezpieczeństwa i jakości serwisu należy się spodziewać w ciągu najbliższych 2 – 3 lat wzrostu tego typu rozwiązań oferowanych przez linie lotnicze.

Należy także wspomnieć, iż dla handlingu przesyłek temperaturowych mają zastosowanie restrykcyjne procedury, jedną z nich w kontekście załadunku / rozładunku samolotu jest „ last in, first out”. Mówiąc najprościej, towary wrażliwe na temperaturę są w ostatniej kolejności ładowane na samolot, tak aby do absolutnego minimum skrócić czas ich pobytu na płycie, zaś po wylądowaniu są w pierwszej kolejności zdejmowane z samolotu i natychmiast transportowane do magazynu gdzie panuje wymagana temperatura.

Dodatkowym zabezpieczeniem z jakiego korzystają firmy farmaceutyczne, choć nie tylko, są koce termiczne, które chronią towary przed działaniem wysokich i niskich temperatur. Uzupełnieniem wachlarza dostępnych rozwiązań jest szeroka paleta opakowań termicznych w tym atrakcyjne cenowo i przyjazne środowisku pallet shippery.

W transporcie farmaceutyków czas dostawy jest równie ważny jak temperatura. Szybkość i terminowość to kluczowe czynniki efektywnego i profesjonalnego przewozu towarów wrażliwych. Dlatego transportujemy produkty drogą powietrzną, korzystając ze sprawdzonych linii lotniczych oferujących serwisy przeznaczone do tego rodzaju przesyłek.

Niewątpliwie bardzo ważne jest przestrzeganie przepisów prawnych.
Przepisy te wymagają zachowania odpowiedniej temperatury w całym łańcuchu dostaw. Rozwiązania techniczne, które to zapewniają, to wydzielone magazyny na lotniskach,  specjalne procedury handlingowe oraz oznakowania na opakowaniach i na AWB.  Przesyłki wymagające utrzymania określonej temperatury mają pierwszeństwo w obsłudze zarówno od strony magazynowej jak i płytowej. Jako ostatnie podjeżdżają pod samolot na załadunek „last in”, i jako pierwsze są rozładowywane „first out”, po czym natychmiast są dowożone do magazynu chłodni. Do ich obsługi jest wyznaczony zespół specjalistów odpowiednio przeszkolonych, a wewnątrz opakowań umieszczane są czujniki temperatury.

Kluczowe jest jednak doświadczenie i know – how.
W obecnej sytuacji rynkowej, regulowanej przez coraz surowsze przepisy, do zapewnienia stałego zakresu temperatury dla danego produktu potrzebne są dwa bardzo istotne czynniki - wysoce specjalistyczna sieć transportowa i magazynowa spełniająca wymagania restrykcyjnych przepisów prawa i właściwych procedur oraz ludzie - ich doświadczenie oraz wiedza. Przemieszczanie farmaceutyków przez granice, zwłaszcza krajów rozwijających się, wymaga specjalistycznej wiedzy i precyzji, którą obecnie mogą zaoferować nieliczne firmy. Na przykład DHL w strukturach globalnych zatrudnia farmaceutów z całego świata, aby nadzorowali nasze działania, dbając o to, byśmy przestrzegali standardów produktów i bezpieczeństwa, a także pomagają nam poprawiać jakość na każdym poziomie łańcucha dostaw. Dodatkowo w naszych lokalnych biurach zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, z odpowiednimi certyfikatami oraz doświadczeniem.

W. S.: Na ile firma chce rozwijać obsługę branży farmaceutycznej i czego ten rozwój ma dotyczyć? Jakie widzicie Państwo perspektywy rozwoju tego sektora rynku?

I. P.:  Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństw w krajach rozwiniętych, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na leki, środki medyczne oraz usługi medyczne należy się spodziewać wzrostu rozwoju branży farmaceutycznej. PricewaterhouseCoopers szacuje, że w Stanach Zjednoczonych wydatki na leki specjalistyczne w ciągu najbliższych pięciu lat wzrosną czterokrotnie, do kwoty 401,7 mld USD.  Natomiast roczne koszty leczenia na jednego pacjenta mogą wynieść powyżej 100 000 USD. Podobna stopa wzrostu przewidywana jest także dla reszty świata.

Jednak to tylko jeden z elementów warunkujących wzrost tego sektora rynku. Obecnie chodzi już nie tylko o leczenie i transport leków, ale w coraz większej mierze o utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Według danych PMR, tylko w Polsce w 2015 r. rynek leków OTC (dostępnych bez recepty) oraz suplementów diety wzrósł o około 6 proc. Trend ten będzie się utrzymywał, dlatego spodziewamy się dalszego, stabilnego wzrostu sprzedaży parafarmaceutyków i suplementów diety do poziomu około 7-8% wzrostu rocznie.  To właśnie leki bez recepty i suplementy diety, obok leków, będą jednym z głównych filarów wzrostu rynku farmaceutycznego.

Nasza firma, DHL Global Forwarding, odpowiada na wzrastający popyt na transport towarów wrażliwych zapewniając najwyższą jakość usług w zakresie całego łańcucha transportowego DTD ( door to door). Aby zapewnić inteligentny łańcuch dostaw dla swoich klientów z sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia, DHL opracował z bogatą ofertę produktów, spełniających wszystkie potrzeby i realizujących przewóz wszystkimi środkami transportu.

31.01.2017

Ostatnie wywiady

Ostatnie wiadomości

### Error: No such param 'title' ###

### Error: No such param 'created' ###